BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Wybrane aspekty polityki rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
Selected Aspects of Accounting Policy for the Public Sector Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 171-177, Bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Polityka rachunkowości, Finanse publiczne
Accounting, Accounting policy, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Ustawa o rachunkowości zobowiązuje wszystkie jednostki do posiadania dokumentacji opisującej przyjętą politykę rachunkowości. W jednostkach sektora finansów publicznych jej opracowanie wymaga uwzględnienia nie tylko zasad wynikających z ustawy. Konieczne jest również dostosowanie ich do szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, wynikających ze specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych.(abstrakt oryginalny)

The Act of Accounting obliges all entities to possess documentation describing settled accounting policy. In respect of the public sector units in the process of preparing such documentation some additional rules apart from ones coming from the Act need to be taken into consideration. What is also essential is to adjust them to particular budgetary accounting rules, resulting from the public sector specific. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Machowiec M.: Jedna dokumentacja polityki rachunkowości dla kilku jednostek. "Rachunkowość budżetowa", 2007, nr 20.
  2. Rypińska M.: Polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych - zakres, zasady tworzenia, dostosowanie do specyfiki sektora finansów publicznych, cz. II, "Rachunkowość budżetowa", 2006, nr 8, "Dodatek specjalny" 2006, nr 2.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, Dz. U. nr 142, poz. 1020.
  4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U. nr 249, poz. 2104, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu