BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzech Aleksandra (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Metoda podejmowania decyzji inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital
The Method of Investment Decision-Making by Venture Capital Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 635-643, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Decyzje inwestycyjne, Venture capital
Decision making, Investment decisions, Venture capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problem podejmowania decyzji inwestycyjnej przez fundusze typu venture capital. Zaproponowano w nim sformułowanie wskazanego problemu w kategoriach zadania wieloatrybutowego podejmowania decyzji w warunkach rozmytości oraz wykorzystanie do jego rozwiąza­nia metody opracowanej przez S.J. Chena i C.L. Hwanga. Procedurę postępowania we wskazanym po­dejściu zaprezentowano na przykładzie. (abstrakt oryginalny)

The paper takes the problem of investment decision-making by venture capital funds. It is proposed wording the indicated problem in category of the fuzzy multiple attribute decision making task and using to resolve it the method developed by S.J. Chen and C.L. Hwang. The procedure to be followed in that approach is presented by the example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Chen S.J., Hwang C.L.: Fuzzy Multiple Attribute Decision Making. Methods and Applications. Sprin­ger-Yerlag, Berlin-Heidelberg 1992.
 2. Duzinkiewicz K., Kosmowski K.: Wykład z komputerowego wspomagania decyzji: Wielokryterialne zagadnienia decyzyjne. Politechnika Gdańska, http://agat.eIy.pg.gda.pl/~trutkow/kwd/page-5.html.
 3. Grzywacz J., Okońska A.: Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2005.
 4. Kacprzyk J.: Zbiory rozmyte w analizie systemowej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 5. Kowalczyk A.: Finansowanie przedsięwzięć wysokiego stopnia ryzyka - Venture Capital Investments. Międzynarodowa Szkoła Menadżerów, Warszawa 1991.
 6. Kwiesielewicz M.: Przegląd metod wieloatrybutowych wspomagających podejmowanie decyzji, wy­kład: sztuczne sieci neuronowe, algorytmy genetyczne i metody sztucznej inteligencji: Zagad­nienia wieloatrybutowe. Politechnika Gdańska, http://www.pg.gda.pl/~mkwies/dyd/msi/.
 7. Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym. Red. T.Trzaskalika. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 8. Nosal C.L.: Psychologia myślenia i działania menedżera: rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, kreowanie strategii. AKADE, Kraków 2001.
 9. Sobańska K., Sieradzan P.: Inwestycje private equity / venture capital. Wydawnictwo Key Text, War­szawa 2004.
 10. Tamowicz P.: Fundusze inwestycyjne typu venture capital: narodziny i rozwój, warunki rozwoju ven- ture capital w Polsce. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1995.
 11. Tamowicz P.: Venture capital - kapitał na start. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Gdańsk 2004.
 12. Tyszka T.: Analiza decyzyjna i psychologia decyzji. PWN, Warszawa 1986.
 13. Węcławski J.: Venture capital: nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo Nauko­we PWN, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu