BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krześ Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Delimitacja polskich obszarów metropolitalnych
Delimitation of Polish Metropolitan Areas
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 63-71, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Delimitacja
Metropolitan area, Delimitation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Metropolie, nazywane często "lokomotywami wzrostu", koncentrują najważniejsze funkcje, inwestycje i innowacje, a także wyspecjalizowane usługi oraz szkoły wyższe. Wszystkie te elementy bezpośrednio lub pośrednio przedkładają się na jakość życia mieszkańców i stanowią nieodzowny element rozwoju współczesnej gospodarki. Z tego względu istotne jest prawidłowe funkcjonowanie i stały rozwój polskich obszarów metropolitalnych. Artykuł przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące delimitacji polskich obszarów metropolitalnych oraz zawiera propozycje ich rozwiązania i prawnego uregulowania. (abstrakt oryginalny)

Metropolises are a force that drives the growth of the economy, attracts well educated individuals, clusters investors and innovations. Proper functioning and sustainable development of metropolitan areas affect the quality of life and growth of the economy. The paper is an overview of the basic problems of Polish metropolitan areas, especially delimitation of Polish metropolitan area and contains an attempt of the solution and legal regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007.
 2. Korenik S. (red.), Kształtowanie się Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 3. Lackowska M., Zarządzanie obszarami metropolitalnymi w Polsce. Między dobrowolnością a imperatywem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.
 4. Ładysz I., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Wrocław 2009.
 5. Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Pojęcia podstawowe, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2006, http://www.kpzk.pan.pl/ images/stories/pliki/Metropolie_obszary_metropolitalne_metropolizacja.pdf
 6. Nowak M.J., Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.
 7. Opinia Rady Legislacyjnej z 8 października 2007 r. o projekcie założeń do projektu ustawy metropolitalnej (Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) RL-0303-113/07, http://radalegislacyjna. gov.pl/dokumenty/opinia-z-8-pazdziernika-2007-r-o-projekcie-zalozen-do-projektu-ustawymetropolitalnej.
 8. Projekt ustawy o polityce miejskiej państwa i współpracy jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie, 2009.
 9. Projekt ustawy o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych, 2008.
 10. Prusek A., Metropolizacja w Polsce - szansa czy utopia?, [w:] Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, red. S. Korenik, Z. Przybyła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 11. Rynio D., Rozwój obszarów otoczenia metropolii (wybrane aspekty), [w:] Biblioteka Regionalisty nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 12. Smętkowski M., Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce - nowe spojrzenie, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski, http://www.mrr.gov.pl/ rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/ Documents/535dfcf91f934378972bdbda34e64fceDelimitacjaobszarwmetropolitalnychwPolscenowespojr. pdf.
 13. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717.
 14. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2005, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/informator/npr2/dokumenty% 20strategiczne/kpzk.pdf.
 15. http://www.selfgov.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu