BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Ryzyko w budżetowaniu działalności przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 123-132, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Budżetowanie
Risk management, Budgeting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W procesie podejmowania decyzji istotną rolę odgrywa planowanie, które jest jednym z elementów zarządzania. Liczbowym wyrażeniem planu działania jednostki gospodarczej jest budżet. Budżetowanie to poruszanie się w przyszłości, wiąże się więc z ryzykiem. Ryzyko to jest uzależnione od wielu czynników, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Dla sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem jest niezbędne jego uwzględnienie w budżetowaniu. W artykule przedstawiono pojęcie ryzyka oraz jego rodzaje. Ukazano również wpływ ryzyka na system budżetowania działalności przedsiębiorstwa oraz zarządzania nim.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2002.
 2. Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004, s. 283.
 3. Finanse przedsiębiorstwa. Red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000.
 4. Jaruga A.A., Nowak W.A, Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. II, Absolwent, Łódź 2001.
 5. Jedynak P, Szydełko S.: Zarządzanie ryzykiem. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997.
 6. Jędralska K.: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 1992.
 7. Nowak E.: Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. Teoria i praktyka. Red. W. Krawczyk, Studia i Prace WNEiZ US nr 5, Szczecin 2008.
 8. Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz, Wyd. Ekspert, Wrocław 2009.
 9. Ryzyko w rachunkowości. Red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2008.
 10. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN, Warszawa 2006.
 11. Smaga E.: Ryzyko i zwrot w inwestycjach. FRRwP, Warszawa 1995.
 12. Stępień R: Zarządzanie ryzykiem projektów, "Zarządzanie i Rozwój", nr 9/ 21 2001.
 13. Walczak M.: Prospektywna analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
 14. Wilimowska Z.: Fuzje firm a ryzyko działalności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa"', nr 8/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu