BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Małachowski Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Strategia Rozwoju Szczecina 2025
Strategy of Szczecin Development 2025
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 83-92, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Zarządzanie strategiczne
Regional policy, Regional development, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem opracowania jest Strategia Rozwoju Szczecina do roku 2025 (SRS 2025). Dokument ten, przygotowany w ramach prac nad aktualizacją poprzedniej strategii Szczecina, z roku 2002, jest obecnie wyznacznikiem kierunków rozwoju miasta na najbliższe 15 lat. Przyczynkiem do aktualizacji poprzedniej strategii, a w konsekwencji do opracowania dokumentu całkowicie nowego stały się przemiany społeczno-gospodarcze, jakie zaszły w Szczecinie w pierwszej dekadzie XX wieku, oraz przyjęcie przez władze miasta wizji Szczecina do roku 2050 jako miasta pływających ogrodów (Floating Garden 2050). Cele strategiczne na rok 2025 zakładają stworzenie miasta metropolitalnego, otwartego i tolerancyjnego, atrakcyjnego do życia i pracy, będącego wspólnotą mieszkańców wyróżniających się aktywnością gospodarczą oraz kapitałem intelektualnym. (abstrakt oryginalny)

The study presents Development Strategy of Szczecin to 2025 (SRS 2025). This document prepared as part of work on updating the previous strategy of Szczecin from 2002, is now the determinant of the direction of development for the next 15 years. Social and economic changes that took place in Szczecin in the first decade of the twentieth century and the adoption by the city of Szczecin a vision to the year 2050 as the city of floating gardens (Floating Garden 2050) have become the contribution to the update of the previous strategy, and consequently to the development of entirely new documents. Strategic objectives for 2025 years involve the creation of a metropolitan city, open and tolerant, attractive to live and work, which is a community of people distinguished by their economic activity and intellectual capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dolniak-Górski S., Informacja prasowa z dnia 13 lipca 2009 r., http://strategia-szczecin.pl/index.php/ aktualnosci/55-informacje-prasowe/56-informacja-prasowa-tworzymy-mape.
  2. Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzania strategiczne, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
  3. Gołembski G. (red.), Metody stymulowania turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
  4. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Polskie Regionalne Strategie Innowacji: ocena, wnioski dla dalszych działań, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
  5. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  6. Szczecin przystępuje do aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta. Wykona to firma wybrana w przetargu, http://www.biznespolska.pl/komunikaty/184264/Szczecin-przyst%C4%99puje-do-aktualizacji- Strategii-Rozwoju-Miasta.-Wykona-to-firma-wybrana-w-przetargu.html.
  7. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2000.
  8. Zarzecki D. (red.), Strategia Rozwoju Szczecina 2025, Szczecin 2011.
  9. http://www.szczecin.eu/marka/aktualnosci/szczecin_przyszlosci_floating_garden.html.http://www. szczecin.eu/marka/strategia_marki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu