BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Budżetowanie a controlling w gospodarstwie wiejskim
Budgeting vs. Controlling on the Farm
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 179-195, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość rolna, Gospodarstwa rolne, Rolnictwo, Budżetowanie, Controlling
Agricultural accountancy, Arable farm, Agriculture, Budgeting, Controlling
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W rolnictwie systemy wspomagające zarządzanie podmiotami gospodarczymi, a więc gospodarstwami i przedsiębiorstwami rolniczymi przechodziły burzliwe zmiany. W chwili obecnej podstawą indywidualnego i społecznego dobrobytu w rolnictwie są oszczędnie gospodarujące i nastawione na racjonalny zysk gospodarstwa wiejskie. Według nas w najbliższym czasie w rolnictwie ma szansę upowszechnić się system controllingu, który powinien stanowić pomoc w pracy doradcy. Przyczyn małego zainteresowania controllingiem do chwili obecnej w rolnictwie należy szukać w niedorozwoju systemów w zakresie księgowości rolniczej i rachunkowości, a także brakiem dążenia ze strony rolników do maksymalizacji uzyskiwanych efektów. Jednak rozpoczęcie prac studialnych, a także wdrożeń pilotażowych w wybranych gospodarstwach wydaje się jak najbardziej uzasadnione.(abstrakt oryginalny)

At the present time, there are a lot of changes in the systems that support the managing of the farms. Today, the basic models of the well run farms are the one that are efficient and can generate steady income over a long period of time. We believe that in the near future the process of controlling will have a growing impact on the way we are managing a farm. So far controlling had a small interest due to the immature farm accounting practices and the lack of effort to maximize the output. Today, after the trials in a sample of the farms with implementing the controlling process, its awareness is increasing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Kondraszuk T.: System skomputeryzowanej rachunkowości w procesie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym. Praca doktorska. SGGW Warszawa 1991.
  2. Kondraszuk T.: Controlling w rolnictwie. Szkoła Agrobiznesu, ODR Bonin 1995.
  3. Kondraszuk T.: Rachunkowość zarządcza w rolnictwie w warunkach globalizacji, [w:] Rachukowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe nr 14, UE, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu