BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajowiak Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Społeczne koszty przekształceń własnościowych
The Social Costs of Privatization
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 9, s. 12-21, tab., bibliogr. 18 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przekształcenia własnościowe, Kapitał społeczny, Własność prywatna
Ownership transformations, Social capital, Private property
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto kwestię społecznej oceny procesu prywatyzacji przeprowadzonej przez organy państwowe, które uznano za czynnik odpowiedzialny za poziom oraz formę kapitału społecznego oraz jej wpływu na poziom kapitału społecznego. (abstrakt oryginalny)

This paper is an attempt to describe consequences of privatization procedures at the level lot social capital. Its main role is to point to the state which contributed to depreciation of social capital and even creation of its negative form during privatisation involving government enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcerowicz L., 800 dni. Szok kontrolowany, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 1996.
 2. Gajowiak M., Piotr W., Liberalizm wobec państwa jako dobra publicznego, [w:] Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. Hauser J., Marody M., Jakość rządzenia: Polska bliżej Unii Europejskiej?, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Fundacja im. Friedricha Eberta, Kraków 2000.
 4. Jawłowski A., Prywatyzacja pracownicza. Przemiany firm i ich załóg, ISP PAN, Warszawa 2001.
 5. Kamiński A. Z., Patologia procesu prywatyzacji, [w:] Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, /SP PAN, Warszawa 2001.
 6. Komunikat z Badań "Ocena procesu przekształceń własnościowych", Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa lipiec 2006 r.
 7. Lakatos I., Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes, w: Critism and the Growth of Knowledge, red. I. Lakatos, A. Musgrave, Cambridge University Press, Cambridge 1974.
 8. Matysiak A., Negatywny kapitał społeczny, [w:] Nowa ekonomia a społeczeństwo, red. S. Patrycki, Lublin, Wydawnictwo KUL 2006.
 9. Piątek D., Szarzeć K., Liberalna koncepcja jednostki gospodarującej i jej implikacje dla transformacji gospodarczej, [w:] Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 10. Piotr W., Własność prywatna a publiczna. Refleksje historiozoficzne, [w:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, red. W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 11. Portes A., Social Capital: Its orgins and applications in modern sociology, Annual Review of Sociology, Princeton, New Jersey, Princeton University 1998.
 12. Skawińska E., Diagnoza kapitału społecznego dla rozwoju Wielkopolski, [w:] Determinanty rozwoju i integracji krajów europejskich, red. M. Wąsowicz, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji PAN, Warszawa 2007.
 13. Staniszewski R., Społeczna percepcja prywatyzacji w okresie transformacji systemowej w Polsce w latach 1990-2000, www.waweuropie.pl, za: P. Bożyk, 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej, Transformacja, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 14. Tarchalski K., Korupcja i przywileje. Zarys teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000.
 15. Taylor E., Wstęp do ekonomiki, Spółdzielnia Wydawnicza Żeglarz, Gdynia 1947.
 16. Wilczyński W., Spory o polską transformację - dylematy, nieporozumienia, błędy, [w:] Liberalizm we współczesnej gospodarce, red. W. Jarmołowicz, M. Ratajczak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008.
 17. Ziółkowski M., Postmonocentryczny ład społeczny i jego demograficzny charakter. Dwie przeciwstawne konstelacje kulturowe, [w:] Polacy wobec ładu postmonocentrycznego. Społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 r., red. M. Ziółkowski, ISP PAN, Warszawa 1993.
 18. Ziółkowski M., Przemiany gospodarcze, [w:] Polacy wobec ładu postmonocentrycznego. Społeczeństwo polskie i jego instytucje w 1992 r., red. M. Ziółkowski, ISP PAN, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu