BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Teoretyczne zagadnienia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i sektora ICT w aspekcie przestrzennym
Theoretical Issues of Development of Knowledge- Based Economy and Information and Communication Technologies Sector in Spatial Aspect
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 103-113, tab., bibliogr.
Słowa kluczowe
Technologia informacyjna, Gospodarka, Przestrzeń geograficzna, Wiedza
Information Technology (IT), Economy, Geographic space, Knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwięźle scharakteryzowano gospodarkę opartą na wiedzy i rozwój sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Szczególną uwagę zwrócono na specyfikę relacji procesów tworzenia i transferu wiedzy z procesami rozwoju społeczno-gospodarczego dużych jednostek osadniczych funkcjonujących w sieciach. Na podstawie wybranych najważniejszych ośrodków naukowo-technicznych na świecie opisano rolę działalności innowacyjnej w rozwoju regionalnym. (abstrakt oryginalny)

Knowledge-based economy and development of information and communication technologies sector in social and economic space are briefly presented in the article. The author pays special attention to the specificity of relations of processes of creation and transfer of knowledge and processes of social and economic development of territorial units in networks. On the basis of chosen most important research centers in the world the role of innovative activities in regional development was described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bizon W., E-learning w kontekście transferu wiedzy, http://ekonom.univ.gda.pl (2.08.2011).
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Chojnicki Z., Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 4. Chojnicki Z., Czyż T., Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 5. Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 6. Drucker P.F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 7. Dziemianowicz W., Jałowiecki B., Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 8. Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2005, red. M. Kraska, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2006.
 9. Encyklopedia Popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 10. Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1997.
 11. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 12. Information and Communications Technologies, OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition, OECD 2004.
 13. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa 2006.
 14. Kornacka D., Nowe wyzwanie - gospodarka oparta na wiedzy, www.wneiz.univ.szczecin.pl (23.03.2011).
 15. Kwiatkowski S., Bogactwo z wiedzy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Wydawnictwo Komitetu Badań Naukowych, Warszawa 2001.
 16. L'apprentissage tout au long de la vie: aspects économiques et financiers, OECD, Paris 2001.
 17. Lundvall B.A., Why the New Economy is a Learning Economy?, "Danish Research Unit for Industrial Dynamics Working Paper" 2004, no. 04-01, www.druid.dk (15.02.2011).
 18. Maskell P., Malmberg A., Localised learning and industrial competitiveness, "Cambridge Journal of Economics" 1999, vol. 23 (2). Measuring the Information Economy. OECD, Paris 2002.
 19. Pietruska-Madej E., Ewolucyjna teoria wiedzy i spór o status epistemologii, [w:] Episteme. Z problemów współczesnej teorii wiedzy, red. E. Pietruska-Madej, W. Strawiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 20. Raport Komisji Europejskiej COM nr 121, 6.04.2005.
 21. Roberts J., From Know-how to Show-how? Questioning the Role of Information and Communication Technologies in Knowledge Transfer, "Technology Analysis & Strategic Management" 2000, vol. 12, no 4.
 22. Stein R., Economic specialization in metropolitan areas revisited: Transactional occupations in Hamburg, "Urban Studies" 2003, no. 40.
 23. Szołek K., Obszary metropolitalne we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej (studium przypadku), Prace Naukowe nr 1135, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 24. Wiedza a wzrost gospodarczy, red. L. Zienkowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 25. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, Departament Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2000.
 26. http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=6&id=75 (29.07.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu