BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Model decyzyjny dla wybranych decyzji operacyjnych przy wykorzystaniu analizy kosztów relewantnych
Decision Model for Operational Decisions Using Relevant Costs Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 259-269, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Analiza kosztów, Przepływy pieniężne, Proces decyzyjny, Rachunkowość, Koszty relewantne
Cost analysis, Cash flows, Decision proces, Accounting, Relevant cost
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Racjonalne decyzje wymagają informacji użytecznych w rozwiązywaniu danego problemu decyzyjnego. Użyteczność informacji weryfikuje się stopniem realizacji celu, którego ona dotyczy. Orientacja na cel pozwala badać jej optymalność. Ustalenie relacji między celem a informacjami zapobiega wytwarzaniu zbędnych informacji oraz pozwala likwidować lukę informacyjną związaną z danym problemem lub sytuacją decyzyjną. W związku z tym informacje ze względu na ich znaczenie w procesie decyzyjnym dzieli się na istotne i nieistotne. Informacja istotna, czyli relewantna dla decyzji to ta, która różnicuje poszczególne warianty rozwiązania danego problemu decyzyjnego. Dlatego też problemy decyzyjne z obszaru działalności operacyjnej wymagają informacji o kosztach i przychodach relewantnych. W praktyce gospodarczej istnieją trudności z wyznaczeniem tych wielkości, w szczególności w odniesieniu do jednego z elementów tych kosztów tzn. kosztów utraconych korzyści. Celem artykułu jest przedstawienie procedury wyznaczania kosztów relewantnych za pomocą przepływów pieniężnych netto na potrzeby wybranych decyzji operacyjnych przedsiębiorstwa. Zaprezentowana procedura decyzyjna może stanowić podstawę do projektowania systemu informacyjnego na potrzeby zarządzania operacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The paper is presenting procedures for determining net cash flows in accountancy information system as a basis for selecting certain options in company operational management. The usefulness of accountancy information system in decision-making process requires that information about future costs is to be included, depending on changes in the activity program or alternative resource allocations. We call such cost - relevant cost. In order to determine these costs, it is necessary to establish a relationship between them and cash flows.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J. Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości. Pojęcia. Klasyfikacja, Zakres ujawnień, ODDK, Gdańsk 2005.
  2. Heymann H.G. Bloom R. Opportunity Cost in Finance and Accounting, Ouorum Books, Westport, 1990.
  3. Rachunek kosztów red. K. Sawicki, FRRwP, Warszawa, 1996, s. 19.
  4. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, (red.) Świderska G.K. Difin, Warszawa 2003.
  5. Sojak S. Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2003.
  6. Turyna J., Pułaska-Turyna B. (1996) Rachunek kosztów i wyników. Finanse-Servis. Warszawa, s. 26.
  7. Verdaasdonk P.J.A. Accounting Information for Operations Management Decisions, Eindhoven University of Technology, Eindhoven 1998.
  8. Wouters M.J.F., Relevant cost Information for order acceptance decisions, Production Planning & Control, 1997, vol.8, no 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu