BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojdyła Zdzisław (Remech Sp. z o.o.), Rzempała Artur (Zakłady Chemiczne Police S.A.)
Tytuł
Restrukturyzacja jako narzędzie wzrostu wartości firmy
Restructurisation as Factor of Increasing Value of a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 447-454, rys., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Restrukturyzacja
Enterprise value, Enterprise development, Restructuring
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie zostały poruszone zagadnienia dotyczące wpływu restrukturyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzące na płaszczyźnie zarządzających przedsiębiorstwami a akcjonariuszami, czyli generalnie mówiąc właścicielami przedsiębiorstw doprowadzają do tego, iż koncepcja zarządzania wartością firmy widziana poprzez pryzmat szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych zajmuje priorytetowe znaczenie. Zatem można stwierdzić, iż działania restrukturyzacyjne stają się niejako stymulatorem zmian i wpływają na postrzeganie przedsiębiorstwa jako swoistej inwestycji skutkującej maksymalizacją jego wartości. Zaprezentowano także pomocne narzędzie, jakim jest Macierz Wartości EVA, która pozwala na zdefiniowanie różnic pomiędzy ścieżkami rozwoju tworzącymi lub też niszczącymi wartość. Przedstawiono także pięciokątny ramowy plan restrukturyzacji wykorzystywany do oceny możliwości przebudowy organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The paper presents issues of influence of the restructuring on the company's value. Changes occurring in relations between company management and shareholders, which generally speaking mean the company owners, cause that idea of company's value management seen through widely understood restructuring processes, has the priority significance. Thus restructuring activities are to some extent stimulator of changes and influence perceiving of the company as specific investment resulting in maximizing of its value. The paper presents also useful tool, which is Matrix of Value EVA, allowing to define differences between development paths increasing or decreasing the value. Also shown is pentagonal frame restructuring plan which is used to evaluate possibilities of organizational reconstruction.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Cwynar A. Cwynar W: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  2. Duliniec A.: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1999.
  3. Ehrbar AL.: EVA Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa. WIG Pres, Warszawa 2000.
  4. Kaplan R., Norton D.: Strategiczna karta wyników: mierniki, które wpływają na wzrost efektywności firmy. "Harvard Business Review Polska" 2007, Październik.
  5. MCGrath R., Keil T.: Łowcy wartości: jak najlepsze firmy maksymalnie wykorzystują nowe przedsięwzięcia. "Harvard Business Review Polska" 2008, Luty.
  6. Michalski M: Zarządzanie przez wartość. WIG Pres, Warszawa 2001.
  7. Read C, Ross J, Dunleavy J, Schuman D, Bramante J.: Budowanie wartości w przedsiębiorstwach nowej ery. IFC Press, Kraków 2004.
  8. Siudak M.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,Warszawa 2001.
  9. Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu. Red. S. Kasiewicz, L. Pawłowicz. CeDeWe, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu