BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Charakterystyka czasu konwersji obligacji zamiennych na polskim rynku kapitałowym
Conversion Period Characteristic for Convertible Bonds Issued on Polish Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 495-504, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Konwersja, Obligacje zamienne, Rynek kapitałowy
Conversion, Convertible bonds, Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wykorzystanie obligacji zamiennych do finansowania przedsiębiorstwa pozwala efektywnie wykorzystać dostępne na rynku kapitałowym środki. W warunkach giełdowej bessy spółka może pozyskać więcej kapitału w porównaniu z emisją akcji. W warunkach rynku byka podmiot może obniżyć oprocentowanie swoich obligacji i dzięki temu może obniżyć koszt pozyskanego kapitału. Łatwo zauważyć, jak wszechstronnym może się okazać emitowanie obligacji zamiennych, gdyż z jednej strony pozwalają one wyemitować "potencjalne" akcje po cenie wyższej od aktualnie dostępnej na rynku, a z drugiej strony dają możliwość nabycia tych samych akcji taniej, gdy ich cena przekroczy określony poziom. Czas od emisji obligacji zamiennych do ich konwersji na akcje określa się mianem czasu konwersji i jest to jeden z najważniejszych parametrów determinujących sukces całego przedsięwzięcia. Zaprezentowane w opracowaniu badania wskazują, że emitenci obligacji zamiennych oraz inwestorzy często niewłaściwie wykorzystują te papiery wartościowe. Wpływa to na czas konwersji i opłacalność wykorzystania obligacji zamiennych.(abstrakt oryginalny)

Convertible bond can be very flexible source of financing for the developing company. It makes shares issuing during the bear market time possible. In the bull market time the company can decrease its financial costs and make average cost of capital lower. Using convertible bond company can avoid debt repayment and "issue" its shares for the better price. The investors can buy these share cheaper if growth of the market price is strong enough. The time from issuing convertible bonds until their conversion into shares is called the conversion period, and this is one of the most important parameter determining whole venture. The analysis in the article, focused on Polish public companies, shows that convertible bonds issuers and investors can not take advantage of these securities. This can influence on conversion period length and determine convertible bonds application profitability.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Brigham E., Gapenski L.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
  2. Buczek S.: Obligacje zamienne - podstawowe parametry i rodzaje. "Rynek Kapitałowy" 1999, nr 4.
  3. Das S.: Structured products & hybrid securities. John Wiley & Sons (Asia) Ltd, Singapore 2001.
  4. Duliniec A.: Obligacje zamienne - hybrydowy instrument finansowania. "Rynek Terminowy" 2003,nr 4.
  5. Fabozzi J.F.: Rynki obligacji. Analiza i strategie. WIG-PRESS, Warszawa 2000.
  6. Nelken I.: Handbook of hybrid instruments. John Wiley & Sons Ltd, Chinchester 2000.
  7. Ustawa z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, DzU nr 60, poz. 702.
  8. www.parkiet.com.pl.
  9. www.securities.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu