BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podedworna-Tarnowska Dorota (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Międzynarodowa konkurencja podatkowa i jej wpływ na atrakcyjność inwestycyjną krajów
International Tax Competition And Its Impact on Investment Atractiveness of Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 521-534, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Atrakcyjność inwestycyjna
Competition, Investing attractiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
W wyniku postępującej globalizacji przepływy kapitałowe są praktycznie nieograniczone żadnymi barierami ekonomicznymi, prawnymi, społecznymi, a nawet psychologicznymi. W obawie przed ucieczką kapitału poszczególne państwa starają się zwiększać konkurencyjność inwestycyjną. W tym celu stosuje się odpowiednie preferencje podatkowe. Ma to wpływ zarówno na inwestycje portfelowe dokonywane głównie przez osoby fizyczne, jak i bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji międzynarodowych. Możliwości konkurencji podatkowej między krajami europejskimi istotnie zmieniły się po zawiązaniu Wspólnoty. Ograniczone jest bowiem pole działania w tym obszarze na wspólnym rynku, na którym podjęcie działań w polityce fiskalnej danego państwa zmierzających do podwyższenia jego konkurencyjności, przeczyłoby idei integracji europejskiej i tworzeniu wspólnego rynku. Istotna jest jednak kooperacja poszczególnych państw w zakresie stanowienia prawa podatkowego, zmierzająca zwłaszcza do wyeliminowania szkodliwej konkurencji.(abstrakt oryginalny)

In consequences of the growing globalization process, the economic, legal, social and even psychological barriers for capital flows are getting almost unnoticeable. In order to avoid capital outflows countries tends to increase its international investment attractiveness. Tax preferences are common instrument for encouragement of both portfolio investment made mainly by private investors and direct investment of international companies. International tax competition among European Countries have decreased significantly after European Union creation. The reasons are the limitation for any differentiation in terms of fiscal policy of EU member countries driving their competitive position, which would be contrary to common market and integration policy. The most crucial is cooperation among EU members in the area of tax law establishment aimed particularly for elimination harmful tax competition.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Avi-Yonah R.S.: Globalization and tax competition: implications for developing countries. "Cepal Review",August 2001, Vol. 74.
 2. Brzeziński B., Głuchowski J., Kosikowski C.: Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski. PWE, Warszawa 1998.
 3. Devereux M.: Where Will Tax Competition End? - Will Corporate Tax Continue To Fall Until The Rate Is Zero? The Banker, London, 1.04. 2007.
 4. Dymek M.: Optymalizacja podatkowa czyli jak oszczędzić na podatku dochodowym od osób prawnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2006.
 5. Dyrektywa Rady z 28 listopada 2006 r. nr 2006/112/WE, Dz.Urz. Unii Europejskiej z 11.12.2006 r. L347.
 6. Kudła J.: Międzynarodowa konkurencja podatkowa a wpływy z podatków - przypadek akcesji do Unii Europejskiej. Materiały na XI Konferencję Naukową Młodych Ekonomistów, Sopot, czerwiec 2005.
 7. Lipowski T.: Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystania. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 8. Lipowski T.: Raje podatkowe a unikanie opodatkowania. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 9. Litwińczuk H.: Dyrektywy podatkowe Wspólnot Europejskich. Podatki dochodowe. Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 1995.
 10. Materialne prawo podatkowe. Red. W. Modzelewski. Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 2005,Zeszyt 137.
 11. Mendoza E.G., Razin A., Tesar L.L.: Effective tax rates in macroeconomics: Cross-country estimates of tax rates on factor income and consumption. "Journal of Monetary Economics", Amsterdam, North-Holland Publishing Company, December 1994, Vol. 34, nr 3.
 12. Mendoza E.G., Tesar L.L.: A Quantitive Analysis of Tax Competition V. Tax Coordination under Perfect Capital Mobility. National Bureau of Economic Research, Working Paper 9746, May 2003.
 13. Mieszkowski P., Zodrow G.R.: The Incidence of a partial state corporate income tax. "National Tax Journal", Dec 1986, nr 4.
 14. Miller S.M., Tabb W.K.: A new look at a pure theory of local expenditures. "National Tax Journal"1973, nr 2.
 15. Oręziak L.: Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2007.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 maja 2005 r., w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, por: DzU 2005, nr 94, poz. 791.
 17. Taxation trends in the European Union. Eurostat Statistical Books 2007, European Commission.
 18. The Global Cometitiveness Report 2006-2007. World Economic Forum, www.weforum.org,12.09.2007 r.
 19. Tiebout C.M., A pure theory of local expenditures. "Journal of Political Economy" 1956, nr 64.
 20. Towards Global Tax Co-operation: Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs; Progress on identifying and Eliminating Harmful Tax Practices. OECD, Paris 2000.
 21. Wells P.: Raje podatkowe. Agencja Wydawnicza CB Andrzej Zasieczny, Warszawa 1996.
 22. Wyciślik J.: Harmonizacja podatków bezpośrednich w świetle Unii Europejskiej. C.H. Beck, Warszawa 2005.
 23. Zodrow G.R., Mieszkowski P.: Pigou, Tiebout, Property Taxation and Underprovision of Local Public Goods. "Journal of Urban Economics" 1986, nr 19.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu