BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ivanička Koloman, Špirková Daniela (Slovak University of Technology in Bratislava)
Tytuł
Brownfield Regeneration in Slovakia
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych na Słowacji
Źródło
Świat Nieruchomości, 2013, nr 4(86), s. 42-47, fot., tab., bibliogr. 11 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Rewitalizacja, Rewitalizacja urbanistyczna, Lokalizacja przemysłu, Strefy przemysłowe w miastach
Revitalization, Urban revitalization, Location of industry, Industry area in city
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Słowacja
Slovak Republic
Abstrakt
Rewitalizacja terenów poprzemysłowych stanowi wyzwanie dla wielu byłych krajów komunistycznych, w tym dla Słowacji, które w porównaniu do zachodnich krajów rozwiniętych posiadają swoją specyfikę. Wyzwanie to jedynie częściowo podejmują władze państwowe Słowacji. Inwestorzy wolą zagospodarowywać tereny niezagospodarowane (mniejsze ryzyko i szybszy zwrot inwestycji), choć sytuacja ta zmienia się. Dla niektórych inwestorów atrakcyjne są następujące atrybuty: opuszczone zaplecze produkcyjne lub budynki, które są zazwyczaj połączone z istniejącą siecią dystrybucji, wyższa gęstość terenu zabudowanego, dostęp do infrastruktury, mniej skomplikowany proces uzyskiwania pozwoleń budowlanych. Poprzez rewitalizację terenów poprzemysłowych dąży się do realizacji następujących celów: podwyższenie i ulepszenie wartości gruntu, rosnąca atrakcyjność miejscowości oraz obiektów dla biznesu, usunięcie starych obciążeń dla środowiska, osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju urbanistycznego. Pomimo tych trudności, realizowane są pozytywne i bardzo udane projekty przebudowy, takie jak Eurovea w Bratysławie.(abstrakt oryginalny)

Brownfield regeneration represents a challenge for many post-communist countries, including Slovakia, which have their specifics compared to western developed countries. This challenge is only partially addressed by the public authorities in Slovakia. Investors prefer to develop greenfield areas (less risk and faster return on investments) although the situation is changing. For some investors the following attributes are attractive: abandoned production facilities or buildings, which are usually connected to the existing distribution network, higher density of the built area, access to the infrastructure, less complicated obtaining of construction permits. By regeneration of brownfields, the particular objectives are pursued, as follows: upgrade, and enhancement of land value, growing attractiveness of the locality and facilities for business, the removal of old environmental burdens, pursuing the goals of sustainable urban development. In spite of these difficulties, there are positive and very successful redevelopment projects realized, such as Eurovea in Bratislava.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alker S., Joy V., Roberts P. & Smith N., The Definition of Brownfield, Journal of Environmental Planning and Management, Volume 43, Issue 1, 2000, p.49-69.
 2. Altrock, U., Simon, G., Huning, S. & Peters, D. (2006). Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States. From Adjustment to Reinvention. Ashgate Publishing Company.
 3. Bertaud, A., & Renaud, B. (1997, January). Socialist Cities without Land Markets. Journal of Urban Economics.
 4. Buckley, R M., & Mini, F. (2000). From Commissars to Mayors: Cities in the Transition Economies. World Bank.
 5. Company documents from EUROVEA and J&T REAL ESTATE.
 6. Kok, H., & Kovacs, Z. (1999). The Process of Suburbanization in the Agglomeration of Budapest. Netherlands Journal of Housing and the Built En-vironment, Vol. 14(2), p. 119-141.
 7. Kornai, J. (1992). The Postsocialist Transition and State: Reflection in the Light of Hungarian Fiscal Problems. American Economic Review. American Economic Association , Vol. 41 (4), p. 1095 - 1136.
 8. Kyselbvâ, K. (2013). Stav riesenia problematiky regeneracie brownfieldov na Slovensku. Online: http://rrajm.data.quonia.cz/ostatni_projekty/BF_ pro_rozvoj_regionu/Akce/2013-02-28_Kulaty_ stul/Kyselova_BF_v_SR.pdf.
 9. Plachtinska, P. (2008). Nabrezie na globalnom horizonte. (Embankment on the Global Horizon). [Online] 2008. [Cited: May 30,2011] http://www. alternativa.sk.
 10. Spirkova, D. and Zajacova, J. (2010). Trh nehnutefnosti - financne a pravne nastroje. (Real Estate Market - Financial and Legal Instruments). STATIS Bratislava, 2010, ISBN 978-80-85659- 62-7.
 11. Stanilov, K. (ed.). (2007). The Post Socialist City. Urban Form and Space Transformations in Central and Eastern Europe after Socialism (Vol. 92). Springer, GeoJournal Library.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2013.86.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu