BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pięta-Kanurska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie klastrów w kształtowaniu się gospodarki kreatywnej regionów (na przykładzie Dolnego Śląska)
The Importance of Clusters in the Formation of Regional Creative Economy on the Basis of Lower Silesia
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 127-137
Słowa kluczowe
Gospodarka kreatywna, Klastry, Region, Przemysł kreatywny
Creative economy, Business cluster, Region, Creative industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doświadczenia wiodących gospodarek światowych dowodzą, organizacja klastrowa w pełni wpisuje się w wymogi kreatywnej gospodarki, sprzyja generowaniu innowacji, nowych miejsc pracy, wykorzystaniu lokalnego potencjału, a w konsekwencji zrównoważonemu rozwojowi miast i regionów. Szczególną formą organizacji klastrowej są kreatywne klastry. Klastry z sektora kreatywnego bezpośrednio wpływają na kształtowanie się innowacyjnych miast i regionów, gdyż budują ich potencjał gospodarczy. Celem artykułu jest dokonanie systematyzacji wiedzy z zakresu kształtowania się gospodarki kreatywnej oraz istoty kreatywnych klastrów jako formy organizacyjnej wpisującej się w wymagania tejże gospodarki. Przykładem aplikacyjnym do rozważań jest Dolny Śląsk. (abstrakt oryginalny)

The experience of leading world economies shows that cluster organization is fully in line with the requirements of the creative economy. A particular form of cluster organizations are creative clusters, which directly affect the development of innovative cities and regions. The application example for undertaken consideration is Lower Silesia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Creative Industries Mapping Document, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.culture. gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx.
 2. Creative Economy Report 2008. The challenge of assessing creative economy: towards informed policy making, Summary, UNCTAD/DITC/2008/2.
 3. Identyfikacja istniejących i potencjalnych klastrów na Dolnym Śląski. Raport, Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2009.
 4. Klasik A. (red.), Rola sektora kultury i przemysłów kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 5. Mapping the creative industries: a toolkit. Creative and Cultural Economy series/2, British Council 2010.
 6. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 7. Rozwój klastrów w regionie dolnośląskim. Raport z I etapu badania, Ecorys na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Warszawa 2008.
 8. Szlachta P., Kreatywność - niewyczerpane źródło rozwoju, "Małopolskie Studia Regionalne" 2011, nr 1(21), http://www.malopolskie.pl/Pliki/2011/MSR_21_2011.pdf.
 9. Szultka S., Klastry w sektorach kreatywnych - motory rozwoju miast i regionów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012.
 10. UNCTAD, FDI in Tourism: The Development Dimension, New York and Geneva: United Nations 2007.
 11. http://www.siliconvalleyhistorical.org/home/melting_pot.
 12. http://www.unctad.org/creativeeconomy.
 13. http://www.unctad.org/en/docs/ditc20082ceroverview_en.pdf.http://webarchive.nationalarchives.gov. uk/+/http:/www.culture.gov.uk/reference_library/publications/4632.aspx.
 14. http://www.wpp.com.
 15. http://www.umwd.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu