BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowski Waldemar (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Identyfikacja i wycena korzyści z inwestycji komercyjnych
Identification and Evaluation of Benefits by Investments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 535-546, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wycena, Inwestycje
Valuation, Investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie zaprezentowano problematykę, związaną z identyfikacją oraz wyceną korzyści z realizowanych inwestycji. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o kilka przykładów identyfikacji i wyceny korzyści z realizowanych inwestycji z obszaru IT. W referacie wskazano, że współcześnie można wycenić w wartościach pieniężnych większość korzyści osiąganych z realizacji inwestycji, co w konsekwencji powinno pozwolić na objęciem sformalizowanym rachunkiem efektywności większej liczby realizowanych inwestycji także społecznych i z obszaru IT.(abstrakt oryginalny)

This paper focuses on identification and evaluation of benefits by conducted investments. Theoretic dilemmas were supplemented by few examples of identification and evaluation of benefits by conducted investment process in IT area. The paper shows that the most of benefits evaluation is possible to calculate in money value dimension - it should allow in consequence covering bigger number of conducted investment process in IT and social area by formalized investment effectiveness' calculation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Boardman A.E., Greenberg D.H. i inni: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practices. Prentice Hall,New Yersey 2001.
  2. Chabrow E.: IT Staffs Lack Financial Chops for Project Analysis. "Information Week" 2003, nr 932.
  3. Edwards Ch., Lambert R.: Delivering Value from IT: A Prime Requirement Is a Shared Language. "Management Focus", Crnanfield University School of Managment, Winter 2005.
  4. Kuśmierz M.: CRM pozwala szybciej reagować i zaspakajać potrzeby klienta. "Gazeta Prawna" z 20 października 2005.
  5. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  6. Rogowski W: Informacje kosztowe w metodyce oceny opłacalności projektów inwestycyjnych w systemie informacji planistycznej (SIP). Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, W: Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu