BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworek Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Motywy międzynarodowych fuzji i przejęć przedsiębiorstw z polski - wyniki badania
Motives of Mergers and Acquisitions of Polish Enterprises - the Research Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 569-578, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Przedsiębiorstwo
Mergers and acquisitions, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie zostało poświęcone motywom międzynarodowych fuzji i przejęć. W pierwszej części artykułu przedstawiono grupy motywów, na postawie których określić można formy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Są to inwestycje zorientowane na zasoby (resource seeking), zorientowane na rynek (market seeking), zorientowane na efektywność (efficiency seeking) oraz zorientowane na aktywa strategiczne (strategic asset seeking). W części teoretycznej zaprezentowano ponadto podział motywów fuzji i przejęć często prezentowany w literaturze poświęconej rynkowi kontroli. W opracowaniu przedstawiono także wyniki badań własnych dotyczące motywów międzynarodowych fuzji i przejęć dokonanych przez przedsiębiorstwa z Polski.(abstrakt oryginalny)

This paper sets out to investigate motives of international mergers and acquisitions. In the first theoretical part the main motives of foreign direct investment (FDI) are examined. The distinguished motives form the basis for the selecting four different types of foreign direct investment. There are: resource seeking FDI, market seeking FDI, efficiency seeking FDI and strategic seeking FDI. Additionally the author elaborates on motives which refer only to mergers and acquisitions. The paper presents also the research results which provide a deep analysis of M&A motives of Polish enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie fuzji i przejęć w Europie Środowej i Wschodniej. Dojrzałość, dynamika i megatransakcje. Raportkrajowy: Polska 2006, PriceWaterhouseCooper.
 2. Dunning J.H.: Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley, Wokingham 1998.
 3. Hooker J.C.: Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję. LIBER, Warszawa 1998.
 4. Jansen M.: Agency cost of free cash flows, corporate finance and takeovers. American Economic Review 1986, No 76 (2).
 5. Karaszewski W., Sudoł S.: Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990 - 1995. Wydawnictwo UMK, Toruń 1997.
 6. Karaszewski W.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2004.
 7. Lewandowskim M.: Fuzje i przejęcia jako metody wzrostu przedsiębiorstw. Wydawnictwo AE w Poznaniu,Poznań 1998.
 8. Machała R.: Przejęcia i fuzje. Wpływ na wartość firm. Unimex, Wrocław 2005.
 9. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2007.
 10. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia. WIG PRESS, Warszawa 1998.
 11. Szczepankowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposoby finansowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 12. Viola M.R.: Reputationsbildung und Auslandskapital. Entwiklung der Transformationsländer Ungarn und Polen. Deutscher Universitäts Verlag, Viesbaden 1996.
 13. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu