BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszak Michał (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Marona Bartłomiej (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Oleksy Paweł (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Non-fiscal Incentives and Challenges of Property Tax Reform in Poland
Pozafiskalne bodźce oraz wyzwania reformy opodatkowania nieruchomości w Polsce
Źródło
Świat Nieruchomości, 2013, nr 4(86), s. 54-59, fot., wykr., bibliogr. 22 poz.
World of Real Estate Journal
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Rynek nieruchomości, Podatki, System podatkowy
Real estate, Real estate market, Taxes, Tax system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Prace nad reformą opodatkowania nieruchomości toczą się w Polsce już od początku lat dziewięćdziesiątych. Pojawiają się różne koncepcje zmiany aktualnych rozwiązań, począwszy od modyfikacji aktualnego systemu powierzchniowego do wprowadzenia modelu opartego na wartości nieruchomości włącznie. W artykule autorzy koncentrują się na omówieniu najważniejszych wyzwań stojących przed reformą opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem analizy potencjalnych skutków o charakterze pozafiskalnym. (abstrakt oryginalny)

In the paper we discuss the significance of the research, with reference to the ongoing debate in Poland about the property tax system and its possible reform towards ad valorem model. We focus on two major non-fiscal issues: (i) economic and spatial efficiency, (ii) equity and fairness. Prior research identified several flaws of value-based property systems related to economic and spatial efficiency and equity and fairness of value based property tax system, nevertheless, we found that area- based property tax systems are also far from being optimal. We conclude that there is a considerable gap in economic research concerning area-based property tax systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. CBOS, Opinie o projekcie podatku katastralnego. Komunikat z badań, BS/155/2000, Warszawa, 2000.
 2. England, R. Ravichandran, M. Property Taxation and Density of Land Development: A Simple Model with Numerical Simulations, "Eastern Econom-ic Journal", 2010, vol. 36(2).
 3. Gunnison, H. The Ethics of Land-Value Taxation, "Journal of Political Economy", 1913. Vol. 25.
 4. Jyh-Bang J., Tan L. Taxation on Land Value and Development. When There Are Negative Externalities from Development, "The Journal of Real Estate Finance and Economics", 2008, Volume 36(1).
 5. Kotulski M., Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis , Warszawa 2002.
 6. Kucharska-Stasiak E., Żelazowski K., Przestanki ekonomiczne wprowadzenia podatku ad valorem, "Nieruchomości C. H. Beck", 2004, No 9. Kraków 2006, No. 703.
 7. Lim L., Davis P., McCIuskey W., Residential Property Taxation in Northern Ireland: A Question of Reform?, Paper presented at 11th European Real Estate Society Conference, Dublin, 2005.
 8. Macnaughton A., Mawani A., Microeconomic Approaches to Tax Research, (in:) Lamb M. (eds), Taxation. An Interdisciplinary Approach to Research, New York: Oxford University Press, 2005.
 9. Marona B., Głuszak M., Property Tax System in Poland - A Question of Reform, [in:] Materiały Konferencji Naukowej "Ekonomicke a radiace procesy v stavebnictve a v investicnych projektach," Slovenska Technicka Univerzita v Bratis- lave, Bratysława, 2005.
 10. Marona B., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych państwach europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
 11. McCIuskey W., Plimmer F., Connellan O. (1998) Ad Valorem Property Tax: Issues of Fairness and Equity, "The Assessors Journal", 1998, Vol. 5(3).
 12. Nowecki G.G., Projektowane zmiany w podatkach od nieruchomości w Polsœ "Świat nieruchomości", 1999, No. 28.
 13. OECD (2012a), Taxes on property, Taxation, Dataset: Revenue Statistics - Comparative tables, http://stats.oecd.org/lndex. aspx?Queryld=21699.
 14. OECD (2012b), Tax revenue by sector, Taxation, Dataset: Revenue Statistics - Comparative tables, http://stats.oecd.org/lndex. aspx?Queryld=21699.
 15. Roakes, S., Barrows R., Jacobs H., The Impact of Land Value and Real Property Taxation on the Timing of Central City Redevelopment, "Journal of Planning Education and Research", 1994, 13(3).
 16. Sheffrin S., Fairness and Market Value Property Taxation, International Studies Program Working Paper 08-22, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, 2008.
 17. Swianiewicz P., Neneman J., LukomskaJ., Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości, "Finanse Komunalne", 2013. Vol. (7-8).
 18. Tax Foundation, Survey of U.S. Attitudes on Taxes, Government Spending and Wealth Distribution, Special Report No. 166, 2009.
 19. Teemu, L. Three-rate property taxation and housing construction, "Journal of Urban Economics", 2009, Vol. 65(3).
 20. Turnbull G., The effects of local taxes and public services on residential development patterns, "Journal of Regional Science", 1988, 28(4).
 21. Turnbull, G., Property taxes and the transition of land to urban use, "The Journal of Real Estate Finance and Economics", 1988, 1(4).
 22. Vickrey, W., Simplification, progression, and a level playing field, [in] K. Wenzer, Land-value taxation: The equitable and efficient source of public finance, NY: M.E. Sharpe, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-8841
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14659/worej.2013.86.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu