BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Korzeb Zbigniew (Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży)
Tytuł
Wpływ wielkości banków uczestniczących w fuzjach i przejęciach na ostateczny rezultat tych transakcji
The Impact of Banks' Size in Banks Participating in Mergers and Acquisitions on Final Results These Transactions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 579-588, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia, Banki
Mergers and acquisitions, Banks
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu wielkości banków, uczestniczących w fuzjach i przejęciach, na ostateczny rezultat tych transakcji. W przeprowadzonym badaniu przeanalizowano dwadzieścia największych transakcji połączeń banków, które miały miejsce w polskim sektorze bankowym. Wyniki badań nie potwierdzają wystąpienia efektów skali i zakresu w wyniku połączeń w polskim sektorze bankowym. Również wielkość uczestniczących banków w tych transakcjach nie odgrywała zasadniczego znaczenia na ich ostateczny rezultat.(abstrakt oryginalny)

The article identifies the impact of banks' size in banks participating in mergers and acquisitions on final results these transactions. This paper examines the economies of scale and scope The research analysis has included twenty the most important mergers and acquisitions in Polish banking sector. Estimated results do not confirm the existence of significant level of scale and scope economies among Polish commercial banks in mergers and acquisitions. Moreover, the size of bank participating in the transactions doesn't influence on final results.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger A. i in.: The Effects of Bank Mergers and Acquisitions on Small Business Lending. "Journal of Financial Economics" 1998, 50 (2).
 2. Damodaran A.: Investment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset.Second edition. John Wiley & Sons, New York 2002.
 3. Fiordelisi F., Molyneux P.: Shareholder Value In Banking. Palgrave Macmillan, New York 2006.
 4. Iwanicz-Drozdowska M.: Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym. "Bezpieczny Bank" 2001, nr 1-2.
 5. Jackowicz K.: Dyscyplina rynkowa w bankowości. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 6. Korzeb Z.: Budżetowanie w banku komercyjnym. Difin, Warszawa 2007.
 7. Kwan S.H., Wilcox J.A.: Hidden Cost Reductions in Bank Mergers: Accounting for More Productive Banks. Federal Reserve Bank of Chicago, "Proceedings", maj 1999.
 8. Lewandowski M., Strysik J.: Zjawisko synergii w przypadku fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W: Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych. Red. M. Lewandowski. WIG-Press, Warszawa 2001.
 9. Miklaszewska E.: Deregulacja rynków finansowych a zmiany w strategiach banków komercyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 10. Milbourn T., Boot A., Thakor A.: Megamergers and expanded scope: Theories of bank size and activity diversity. "Journal of Banking and Finance" 1999, 23.
 11. Rappaport A.: Creating Shareholder Value. The Free Press, New York 1998.
 12. Roll R.: The hubris hypothesis of corporate takeovers. "Journal of Business" 1986, 59 (2).
 13. Sudarsanam S.: Creating Value from Mergers and Acquisitions. The Challenges. Prentice Hall, Harlow 2003.
 14. Zaleska M., Korzeb Z.: The Impact of Information about Mergers and Acquisitions on Commercial Banks' Market Evaluation in Poland. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 83, SGH, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu