BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Robert (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Benchmarking w tworzeniu systemu mierników strategicznej karty wyników
Benchmarking in Creating System of Measures of Balanced Scorecard
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 217-225, Tab., bibliogr. poz. 7
Słowa kluczowe
Benchmarking, Strategiczna Karta Wyników
Benchmarking, Balanced Scorecard (BSC)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest wykorzystaniu benchmarkingu przy doborze mierników i ich wartości docelowych do Strategicznej Karty Wyników. Zaprezentowano w nim ogólną ideę wykorzystania benchmarkingu zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Przedstawiono również przykład obrazujący możliwości osiągania wartości lidera, pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

This article presents using of benchmarking to the selection of measures and their target values to Balanced Scorecard. There is also a general idea of using presented both internal, and external benchmarking. An example presents possibilities of achieving value of the leader, letting for getting the competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Controlling w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk 2003.
  2. Cwynar A., Cwynar W.: Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  3. Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Bałanced Scorecard - Measures That Drive Performance, Harvard Business Review, January-Febmary l992.
  5. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Bałanced Scorecard. Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996a.
  6. Kaplan R.S., Norton D.P.: Using Bałanced Scorecard as a Strategie Management System, Harvard Business Review, January-Febuary 1996b.
  7. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu