BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Iwona (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Dostosowanie zakładowego planu kont przedsiębiorstw energetycznych do potrzeb podsystemu rachunku kosztów ochrony środowiska
Adapting the Factory Chart of Accounts of Power Plants to the Needs of the Subsystem of the Environmental Protection Account
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 251-260, Tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ochrona środowiska
Accounting, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Wdrożenie podsystemu rachunku kosztów ochrony środowiska dla przedsiębiorstw energetycznych wymaga odpowiedniego ujęcia w ewidencji księgowej wewnętrznych oraz zewnętrznych kosztów ochrony środowiska. W tym celu są konieczne zmiany w zakładowym planie kont oraz określenie ekokont umożliwiających prowadzenie ewidencji pozabilansowej ujemnych oddziaływań środowiskowych. Propozycję rozwiązań w tym zakresie zawiera niniejszy artykuł.(abstrakt oryginalny)

Introducing the subsystem of the environmental protection account for the power plants requires an appropriate presentation in the register of the internal and external costs of environmental protection. Making the changes in the factory chart of accounts and determining the eco-accounts, which will enable keeping the off-balance of the harmful environmental influences, are necessary to do that. This article contains the proposal of answers to this scope. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Broniewicz E., Poskrobko B.: Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka i wyniki badań, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003.
  2. Gos W.: Klasyfikacja kont księgowych w polskim prawie bilansowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 351, Prace Katedry Rachunkowości Nr 22, Szczecin 2002.
  3. Majchrzak I.: Podsystem rachunku kosztów ochrony środowiska Jako element rachunku kosztów przedsiębiorstw energetycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 464, Prace Instytutu Rachunkowości Nr 27, Szczecin 2007.
  4. Micherda B.: O optymalizacji struktury kont, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie Nr 1788, Kraków 1983.
  5. Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, red. K. Sawicki, Część I, EKSPERT, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu