BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Geneza i uwarunkowania kosztów utraconych korzyści w procesie podejmowania decyzji operacyjnych
The Origin and Conditionality of the Opportunity Cost in Operacional Decisions Making
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 277-289, Tab., bibliogr. poz. 17
Słowa kluczowe
Koszty, Rachunkowość
Costs, Accounting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Koncepcja kosztów utraconych korzyści stanowi podstawową kategorię ekonomiczną kosztów. Koszty te reprezentują utracone potencjalne korzyści z najlepszego przebiegu działań. Celem artykułu jest przedstawienie genezy kosztów utraconych korzyści w procesie decyzyjnym. Dodatkowo jest tutaj zaprezentowana ich istota i rola w procesie podejmowania decyzji operacyjnych. W artykule również zidentyfikowano czynniki determinujące powstanie kosztów utraconych korzyści.(abstrakt oryginalny)

The concept of opportunity cost fundamental to the economist's view of cost. This cost is represented by the foregone potential benefit from the best rejected action. The paper is presented the genesis of opportunity cost in operational decisions process. Additionally is here determining the essence of the opportunity cost in accounting theory. In paper identify also the factors determining of the opportunity cost. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dombush R.: Ekonomia, PWE, Warszawa 1999, 1 tom. 2.
 2. Coase R.H.: Business organisation and the accountant. The Accountant, Studies in coiftng, Solomons, London 1938 (Reprint 1952).
 3. Gierusz J.: Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk 2005.
 4. Heymann G.H., Bloom R.: Opportunity Cost in Finance and Accounting, Quorum Books, Westport 1984.
 5. Homgren Ch.T., Datar S.M., Foster G.M.: Cost Accounting, Ile, Prentice Hall Business Publishing 2003.
 6. Homgren Ch.T., Sundem G.L., Stratton W.O.: Introduction to Management Accounting, 12 e, Prentice Hall Business Publishing 1996.
 7. Jamga J.A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi 2001.
 8. Gabmsewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H.: Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2002,
 9. Kaplan D.: Management Accounting: Concepts and Techniąues, College of Busi-ness. Oregon State University 2001.
 10. March J.G.: Managerial perspectives on risk and risk taking, "Management Science" 1987, nr 33 (11).
 11. McRae T.W.: Opportunity and incremental cost: An attempt to Dejie in systems terms, "The Accounring Reviev" 1970, Vol.45, No 2.
 12. Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządczej, PWN, Warszawa 2006.
 13. Rachunek kosztów, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 14. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska, Difin, Warszawa 2003.
 15. Samuelson W.S., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 16. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. Dom Organizatora, Toruń 2003.
 17. Thrilby G.F.: The subjective theory of value and accounting " cost". Economica, London 1946 (Reprinted 1973).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu