BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pardela Iwetta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane aspekty rachunku efektywności finansowej inwestycji na rynku biopaliw olejowych
Selected Aspects Connected with Calculation of the Financial Efficiency of Investment on the Biofuel Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 685-694, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Rachunek efektywności, Biopaliwa, Paliwa alternatywne, Efektywność finansowa
Effectiveness, Efficiency calculation, Biofuels, Alternative fuels, Financial efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa podejmują przedsięwzięcia inwestycyjne z zamiarem pomnażania kapitału za­inwestowanego. Aby przedsiębiorstwo mogło podjąć decyzję o realizacji danego przedsięwzięcia in­westycyjnego, musi je ocenić ze względu na efektywność finansową, przy wykorzystaniu odpowied­nich kryteriów wyboru. W artykule zwrócono uwagę na wybrane aspekty efektywności finansowej inwestycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego ester na bazie oleju rzepakowego, wyko­rzystywany jako biopaliwo olejowe. (abstrakt oryginalny)

Venture investments are undertaken by the companies in order to multiply the capital invested. Due to such decision, companies are obliged to evaluate this kind of investments. This evaluation has to be made accordingly to proper financial efficiency of the venture investment. The paper is analyzing selected aspects of financial efficiency of the investment. The example of the aspects mentioned above is the company which is a producer of the ester (used as a biofuel) based on the rape oil.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżetowanie kapitałowe. Red. W. Pluta. Wydawnictwo PWE, Warszawa 2000.
 2. Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. Wydawnictwo Ab­solwent, Łódź 1999.
 3. Felis P.: Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw. Wydawnic­two WSE-I, Warszawa 2005.
 4. Inwestor. Inwestycje rzeczowe. Przygotowanie, realizacja, ewidencja inwestycji. Red. W. Flak. C.H. BECK, Warszawa 2000.
 5. Kowalczyk J., Kusak A.: Ocena finansowa firmy. Wydawnictwo ZCO, Zielona Góra, 1994.
 6. Kurek W.: Metody oceny rzeczowych przedsięwziąć inwestycyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rze­szowskiego, Rzeszów 2006.
 7. Lubryka A.: Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw. Wydawnictwo AMR, Katowice 2004.
 8. Marcinek K.: Finansowa ocena przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akade­mii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.
 9. Nowak E., Pielichaty E., Poszwa M.: Rachunek opłacalności inwestowania. Wydawnictwo PWE, War­szawa 1999.
 10. Rogowski W.: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo: Oficyna Ekono­miczna, Kraków 2004.
 11. Sierpińska M., Jachna T.: Metody podejmowania decyzji finansowych. PWN, Warszawa 2007.
 12. Towamicka H.; Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu