BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poteraj Jarosław (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Analiza porównawcza efektywności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Unicredito Italiano i Zygmunta Solorza-Żaka
Comparative Analysis of the Public Pension Societies on Examples of Companies from Unicredito Italiano and Zygmunt Solorz-Żaks Capital Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 695-705, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Towarzystwa emerytalne, Grupa kapitałowa, Efektywność
Pension fund companies, Capital group, Effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przykładzie powszechnych towarzystw emerytalnych z grup kapitałowych UniCredito Italiano i Zygmunta Solorza-Żaka autor dokonuje analizy efektywności w dwóch perspektywach poznaw­czych - przedsiębiorstwa i właścicieli. Wykorzystanymi metodami badawczymi było obliczenie wskaź­nika ROE oraz zastosowanie metody NPV, wzbogaconej obliczeniem IRR. W podsumowaniu autor stwierdził, że w perspektywie przedsiębiorstwa wykazują wysoką efektywność działania - w przypad­ku wskaźnika ROE na poziomie powyżej 20%, ale w długoterminowej perspektywie właścicielskiej, mierzonej wartością IRR, na niskim poziomie około 1%. Jednocześnie projekt realizowany przez Uni­Credito Italiano uzyskał bardziej korzystną ocenę zarówno w perspektywie bieżącej działalności, jak i w perspektywie właścicielskiej. (abstrakt oryginalny)

On the base of the public pension societies from UniCredito Italiano and Zygmunt Solorz-Żak's capital groups the author makes the efficiency analysis in two scientific perspectives - of the company and the owners of capital. Research methods used by the author were ROE indicator method and NPV method, enriched by IRR method. In the summary the author concludes that analysed companies reveal the high efficiency in the enterprise perspective - in the case of ROE indicator on the level of over 20%, but in the long-term owners perspective, measured by IRR, the low level of about 1%. Si- multaneously the UniCredito Italiano project received better mark both - in present, and in the longterm owners perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Dudycz T., Harmol M., Skoczylas W., Niemiec A.: Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy ana­lizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności. "Rachunko­wość" 2005, nr 3.
  2. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. In­żynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  3. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  4. Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. DzU 2004, nr 159, poz. 1667, t.j. wraz ze zm.
  5. http://stooq.pl/q/d/?s=wig dostęp 31 października 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu