BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słoński Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ligus Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza wpływu regulacji prawnych na opłacalność inwestycji wykorzystującej olej rzepakowy do produkcji biodiesla Unicredito Italiano i Zygmunta Solorza-Żaka
The Influence of Government's Support System on Biodiesel Sector in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 707-717, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Paliwa alternatywne, Biopaliwa
Legal regulations, Alternative fuels, Biofuels
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia finansowe konsekwencje działania rządowych mechanizmów wsparcia in­westycji wykorzystującej olej rzepakowy do produkcji biodiesla. Wyniki szczegółowej analizy aktów prawnych dają podstawę do określenia skutków finansowych rozwiązań proponowanych przez rząd. Do określenia wpływu mechanizmów wsparcia na wartość projektu wykorzystano metodę skorygowa­nej wartości bieżącej (APV). Zastosowanie tej metody pozwoliło na stworzenie rankingu mechani­zmów wsparcia z punktu widzenia wielkości wpływu na wartość inwestycji. (abstrakt oryginalny)

In the paper the financial consequences of government system supporting biodiesel refinery investment are described. The investment's net present value can be obtained only if those mechanisms will be implemented. The investment appraisal method was APV, which allows to estimate the impact of particular mechanism on investment's value and then prepare the ranking of mechanisms. In case study presented in paper government mechanisms determine the life of the project. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzybek A.: Możliwości produkcji biopaliwa w Polsce. Technologia produkcji i uwarunkowania. "Wieś Jutra" 2002, nr 2.
 2. IEA World Energy Outlook 2008.
 3. Wieloletni program promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008-2014. Projekt, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 4. Modigliani F., Miller M.: The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. "Ame­rican Economic Review" June 1958.
 5. Modigliani F., Miller M.: Taxes and the cost of capital: A correction. "American Economic Review" June 1963, s. 433-443.
 6. Myers S.C.: Interactions of corporate debt financing and investment decisions implications for capi­tal budgeting. "Journal of Finance" 1974, t. 29.
 7. OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017.
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 czerwca 2007 r. w sprawie narodowych celów wskaźnikowych na lata 2008-2013.
 9. Słoński T., Ligus M.: Finansowa ocena mechanizmów wsparcia inwestycji w energetykę odnawialną na przykładzie inwestycji w elektrownię wiatrową. W: Zarządzanie finansami. Zarządzanie ry­zykiem i kreowanie wartości. Red. D. Zarzecki. Szczecin 2007, s. 123-132.
 10. Ustawa z 11 maja 2007 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 99, poz. 666).
 11. Ustawa z 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 165, poz. 1169).
 12. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (DzU 2006, nr 169, poz. 1199).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu