BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Rozliczenia międzyokresowe przychodów a zasady ostrożności oraz współmierności kosztów i przychodów
Inter Periodic Settlings of Revenues and Precaution Policy and Proportion Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 397-403, Bibliogr. poz. 3
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Koszty, Rachunkowość, Przedsiębiorstwo
Optimalization, Costs, Accounting, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W opiniach biegłych rewidentów i literaturze fachowej spotyka się różne stanowiska co do sposobu ewidencji należnego jednostce odszkodowania i zasądzonego zwrotu kosztów postępowania sądowego. Jednym z nich jest zaliczanie tych tytułów do rozliczeń międzyokresowych przychodów, uzasadniane zachowaniem zasady ostrożności. Nie wydaje się to jednak słuszne, biorąc pod uwagę zakres rozliczeń międzyokresowych przychodów i istotę rozliczeń międzyokresowych przychodów, jako źródła finansowania aktywów.(abstrakt oryginalny)

In chartered accountants opinions and professional literature we encounter different views for accountability method of rightful compensation and adjudged reimbursement of legal proceedings to a person. One of such is classifying those titles into inter periodic revenues which is motivated by sticking to precaution policy. However, considering range of inter periodic settlements of revenues and nature of those settlements as sources of assets finance it seems not to be a right method.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi., ODDK sp. z o.o., Gdańsk 2004.
  2. Muszyńska B., Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań operacji gospodarczych. Rachunkowość sp. z o.o.. Warszawa 2005.
  3. Ustawa o rachunkowości z wyjaśnieniami uzgodnionymi z departamentem Rachun¬kowości Ministerstwa Finansów, Rachunkowość sp. z 0.0., Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu