BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wędzki Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych
Cash Flow in Bankruptcy Prediction - Research Outcomes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 641-654, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy pieniężne, Badania empiryczne, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa
Cash flows, Empirical researches, Enterprises bankruptcy forecasting
Uwagi
summ.
Abstrakt
W referacie przedstawiono wyniki badania nad przydatnością wskaźników finansowych wykorzystujących komponenty rachunku przepływów pieniężnych do predykcji upadłości w warunkach gospodarki polskiej. Zbadano 3 hipotezy: • model kasowy ma wyższą zdolność prognostyczną niż memoriałowy, • model mieszany ma wyższą zdolność prognostyczną niż kasowy i memoriałowy, • kolejność efektywności modeli jest następująca: mieszany, kasowy, memoriałowy. Badanie przeprowadzono na próbie 76 spółek akcyjnych za lata 2000-2002, zaś modele zweryfikowano na próbie za lata 2001-2003 z wykorzystaniem modelu logitowego o logicie liniowym i parabolicznym. Badanie wykazało, że: • model kasowy jest lepszy od modelu memoriałowego jedynie gdy wykorzystuje trend wskaźników, • model mieszany jest lepszy od modelu kasowego i memoriałowego w każdym przypadku, • logit paraboliczny podnosi nieco efektywność prognozy, ale jest trudny do aplikacji.(abstrakt oryginalny)

In a paper it was presented a research outcomes on usefulness of financial ratios based on components of cash flow statement for bankruptcy prediction in polish economic conditions. Three hypotheses were tested; • cash model is more efficient than accrual basis model in prediction, • mixed model is superior to cash and accrual based models, • an effectiveness of models is as follow: mixed, cash, accrual based. The research was carried out on a sample of 76 stock companies on years 2000-2002, and the models were validated on the sample from years 2001-2003 with a tool of logistic model on linear and parabolic logit. The research outcomes are as follow: • cash model is more useful comparing to accrual based model only in case of time series financial ratio, • mixed model is the most efficient model in any case, • parabolic logit rises up a prediction capacity of the models but is quite difficult to application.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin L., Bradbury M.: The Accuracy of Cash Flow Estimation Procedures. "Accounting and Finance"1995, nr 1.
 2. Aziz A., Lawson G.: Cash Flow Reporting and Financial Distress Models: Testing of Hypotheses."Financial Management" 1989, nr 1.
 3. Casey C., Bartczak N.: Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions. "Journal of Accounting Research" 1985, nr 1.
 4. Figlewicz R., Zeller Th.: An Analysis of Performance, Liquidity, Coverage, and Capital Ratios from the Statement of Cash Floks. "Akron Business and Economic Review" 1991, nr 1.
 5. Gentry J., Newbold P., Whitford D.: Classifying Bankrupt Firms with Funds Flow Components. "Journal of Accounting Research" 1985a, nr 1.
 6. Gentry J., Newbold P., Whitford D.: Predicting Bankruptcy: If Cash Flow's Not the Bottom Line, What Is? "Financial Analyst Journal" 1985, wrzesień-październik.
 7. Gombola M., Haskins M., Ketz E., Willimas D.: Cash Flow in Bankruptcy Prediction. "Financial Management"1987, zima.
 8. Gruszczyński M.: Validation of Bankruptcy Models. "Przegląd Statystyczny" 2006, nr 2.
 9. Łagodzki P.: Ocena sytuacji finansowej firmy za pomocą wskaźników opartych na mierniku cash flow."Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 1999, nr 4 (48).
 10. Mączyńska E., Zawadzki M.: Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw. "Ekonomista"2006, nr 2.
 11. Prusak B.: Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2005.
 12. Rujoub M., Cook D., Hay L.: Using Cash Flow Ratios to Predict Business Failures. "Journal of Managerial Issues" 1995, nr 1.
 13. Sharma D.: The Role of Cash Flow Information in Predicting Corporate Failure: The State of the Literature. "Managerial Finance" 2001, nr 4.
 14. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 1997.
 15. Tabachnick B., Fidell L.: Using Multivariate Statistics. Pearson, Boston 2007.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza przepływów pieniężnych. "Rachunkowość" 1993, nr 11.
 17. Wertheim P., Robinson M.: Earnings versus Cash Flow: The Information Provided about Changes in Company Liquidity. "Journal of Applied Business Research" 1993, jesień.
 18. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 19. Wędzki D.: Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości"2003, nr 15 (71).
 20. Wędzki D.: Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005a, nr 2.
 21. Wędzki D.: Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw. "Ekonomista" 2005b, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu