BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkiewicz Marta
Tytuł
Podstawowe zadania rachunkowości budżetowej
Main Directions of Public Sector Accountings
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 405-412, Rys., bibliogr. poz. 13
Słowa kluczowe
Rachunkowość budżetowa, Rachunkowość
Government accounting, Accounting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Rachunkowość jest systemem informacji ekonomicznej, którego istotą jest odzwierciedlanie w mierniku pieniężnym sytuacji majątkowej i finansowej jednostek gospodarczych. Rola rachunkowości w sferze finansów publicznych jest szczególnie ważna, zwłaszcza, iż poprzez realizację jej podstawowych zadań uzyskane informacje stanowią podstawę procesu politycznego mającego na celu podejmowanie wiążących wobec prawa decyzji na temat pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych, a także służą jako narzędzie oceny prawidłowości zarządzania środkami państwowymi. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych zadań rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)

Accounting is the measurement, statement or provision of assurance about financial information primarily used by managers, investors, tax authorities and other decision makers to make resource allocation decisions within companies, organizations, and public agencies. The objective of public sector accounting is to provide information about the financial strength, performance and changes in financial position of an government that is useful to a wide range of users in making economic decisions. The analysis of financial report is particularly important in sphere of public finances. The purpose of elaboration is to describe basic directions of public sector accounting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustowska M.: Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych Jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżeto¬wych, ODDK, Gdańsk 2003.
 2. Borodo A.: Gospodarka budżetowa państwa, zagadnienia prawne, TNOiK, Toruń 2004.
 3. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza, PWN, Warszawa 1995.
 4. Jarzeniowska E., Wiązek A.: Kontrola sprawozdawczości budżetowej Jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. " Finanse Komunalane" 2005, nr 6.
 5. Kiziukiewicz T.: Ogólna charakterystyka rachunkowości sektora finansów publicznych, w: Rachunkowość w Jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2004.
 6. Leviatas T., McCulbugh J., Pigey J.: Reforma budżetu, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej gmin. "Samorząd terytorialny" 2004, nr 4.
 7. Mała encyklopedia rachunkowości, PWE, Warszawa. 1997.
 8. Potoczny K.: Rachunkowość budżetowa, wyd. 3, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1999.
 9. Rola Z.: Działalność kontrolna Regionalnych Izb Obrachunkowych. "Finanse Komunalne" 2003, nr 2.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz. U. z 2006, nr 115, poz. 781 ze zm.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, Dz. U. z 2006, nr 112, poz. 765.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, tekst jednolity Dz. U. z 2002, nr 76, poz. 694, ze zm.
 13. Ustawia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu