BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Nowe trendy w funkcjonowaniu administracji publicznej
New Trends in the Functioning of public Administration
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 139-147, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Zarządzanie publiczne, Kapitał społeczny
Public administration, Public governance, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obserwowane obecnie zmiany, utożsamiane m.in. z postępującą globalizacją, przenikają wszystkie dziedziny życia ludzkiego i dotyczą w praktyce wszystkich podmiotów. Zmieniają warunki funkcjonowania, powodują, że problemy stają się bardziej kompleksowe i coraz trudniejsze do przewidzenia. Przenikają także do struktur stanowiących administrację publiczną i wymuszają zmiany. (abstrakt oryginalny)

Currently observed changes identified with such processes as globalization influenced all areas of human life and concern all operators in practice. Changing development conditions cause that the problems become more complex and more difficult to predict. They also influence the structures of public administration and force changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Administracja publiczna, red. J. Hausner, PWN, Warszawa 2005.
 2. Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 3.
 3. Czaputowicz J., Zarządzanie w administracji publicznej w dobie globalizacji, maszynopis powielony.
 4. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
 5. Jarobe K.P., Globalization: one World, two Versions, [w:] Globalization and Social Governance in Europe and the United States, European Commission, Forword Studies Unit, Working Paper 1999.
 6. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 7. John P., Local Governance In Western Europe, SAGE, London - Thousand Oaks - New Delhi 2001.
 8. Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Studia z gospodarki przestrzennej, red. B. Jałowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
 9. Putnam R., Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.
 10. Sakowicz M., Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2007.
 11. Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 12. Swianiewicz P., Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 4 (22).
 13. Waldziński D., Skazani na lokalność? Społeczności lokalne wobec ekonomicznych konsekwencji współczesnych przemian kulturowo-cywilizacyjnych, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 3 (13).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu