BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosomacha Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ czynników społeczno-gospodarczych na konkurencyjność Pragi
Influence of Socio-Economic Conditions on the Competitiveness of Prague
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 149-161, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Globalizacja, Miasto, Obszar metropolitalny, Konkurencyjność, Region
Globalization, City, Metropolitan area, Competitiveness, Region
Abstrakt
W artykule przedstawiono metropolitalny wizerunek Pragi, stolicy Republiki Czeskiej. Omówione zostały cechy, które umożliwiają scharakteryzowanie tego miasta jako metropolii kontynentalnej. Praga jest miastem o charakterze międzynarodowym i odgrywa znaczącą rolę w Europie Środkowej. Jest atrakcyjna zarówno dla inwestorów zagranicznych, jak i krajowych, którzy decydują się na prowadzenie swej działalności gospodarczej w Pradze. Miasto jest konkurencyjne dla pozostałych regionów czeskich i dla innych stolic europejskich. Dominująca pozycja Pragi powoduje jednak narastanie dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego między nią a pozostałymi regionami w Republice Czeskiej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the characteristic of Prague as a metropolis. The capital of the Czech Republic is an international city and plays an important role in Central Europe. A lot of foreign companies decided to run their business in Prague because it offers many favorable conditions such as high level of well-educated and highly qualified workers, an innovative environment, a developed infrastructure (transport, telecommunication). Prague is more competitive and attractive to investors than other Czech regions and as a result constantly increases disparities between itself and them (for example salary is about 25% higher than the national average and unemployment is more than twice lower than the national average). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Blažek J., Czynniki i kierunki rozwoju regionalnego Republiki Czeskiej podczas transformacji i w okresie przedakcesyjnym, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 2.
 2. Blažek J., Csank P., Nová fáze regionálního rozvoje v ČR?, "Sociologický časopis/Czech Sociological Review" 2007, nr 5.
 3. Cieśla S., Globalizacja i metropolizacja. Niektóre aspekty badań polskiej przestrzeni, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 4.
 4. Ekonomika v prostoru svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, René Wokoun, Miloš Červený a kolektiv, Linde Praha, a.s., Praha 2008.
 5. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 6. Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 7. Hołuj A., Hołuj D., Miasta metropolitalne jako bieguny rozwoju w gospodarce postindustrialnej, Zeszyty Naukowe nr 4, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2006.
 8. Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 9. Kowalewski A., Przez metropolie do dobrobytu?, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 1.
 10. Kuć-Czajkowska K.A., Funkcje metropolitalne Warszawy, Pragi i Budapesztu, "Studia Regionalne i Lokalne" 2009, nr 1.
 11. Markowska-Przybyła U., Przestrzeń regionu a jego konkurencyjność, [w:] Podstawy gospodarki przestrzennej. Wybrane aspekty, red. S. Korenik, J. Słodczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 12. Pietrzyk I., Zasoby specyficzne jako determinanta konkurencyjności regionów, [w:] Konkurencyjność miast i regionów a przedsiębiorczość i przemiany strukturalne, red. A. Klasik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 13. Raszkowski A., Czynniki konkurencyjności regionów, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe nr 1083, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 14. Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2011, Český statistický úřad, Praha 2012.
 15. http://www.czechpoint101.com/en/prague_who/ (28.12.2012).
 16. http://www.urm.cz/cs/uvod (28.12.2012).
 17. http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/charakteristika_hl_m_prahy (28.12.2012).
 18. http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/home (28.12.2012).
 19. http://www.urm.cz/uploads/assets/soubory/data/strategicky_plan/Analyzy/porovnani_mesta_2011_2. pdf (28.12.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu