BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rozwój partnerstwa publiczno-prawnego w państwach Unii Europejskiej : implikacje wymagań ewidencyjnych
Development of Private Public Partnership in European Union Countries : Implications of Accounting Requirements
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 43-49, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Ryzyko inwestycyjne, Źródła finansowania
Public-Private Partnerships (PPP), Investment risk, Source of financing
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Partnerstwo publiczno-prywatne jest traktowane jako preferowana forma finansowania i prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych. W krajach UE koncepcja ta rozwija się dynamicznie. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi PPP są zasady Traktatu z Ma­astricht skutkujące koniecznością pozabudżetowego finansowania większości inwestycji publicznych. Czynnikiem, który może działać hamująco na dalszy rozwój PPP, szcze­gólnie w państwach wdrażających tę koncepcję, są zasady ewidencji transakcji PPP wprowadzone przez EUROSTAT. (abstrakt oryginalny)

Private public partnership has been treated as preferred form of financing and operating of infrastructure projects. In EU countries this idea is developing dynamically. Rules of Maastricht Treaty support PPP development as an effect of financing significant number of public projects as off governments balance sheet. The Eurostat ruling connected to classification as non-governmental assets can set back further PPP development, mainly in countries starting with this concept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. A practical guide to PPP in Europę, 2nd Edition, City & Financial, London 2008.
  2. Hall D.: PPPs in the UE - a critical appraisal, October 2008, www.psiru.org.
  3. Klimas A.: Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle prawa i polityki Unii Europej­skiej. "Finanse Komunalne" nr 1-2, 2008.
  4. New decision of Eurostat on deficit and debt. Treatment of public-private partnership. Eurostat Press Office No. 18,2004.
  5. Wytyczne dotyczące udanego partnerstwa publiczno-prywatnego. Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny Polityka Regionalna, styczeń 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu