BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vesela Jitka
Tytuł
Does the January Effect and "The Day of the Week Effect" Influence the Prague Stock Exchange?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 427-436, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych
Stock market
Uwagi

summ.
Abstrakt
Conducted calculations proved some JanuEiry Effect signs on PSE. If it is possible to observe these signs repeatedly, we can consider altemative that will use the January Effect for constructing such inyestments strategy, that will, on certain conditions, bring the investor abnormal return. Con¬ducted calculations related to the impact of the Day of the week Effect on PSE imply that on the Czech market there is no stable stock price yolatility pattem that could be used for construct successfuUy investment strategies. While interpreting the above-mentioned calculations and studies' results it is necessary to con¬sider that we did not use identical time series and moreover, we did not take into account transactional costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. McGraw-Hill/Irwin, New York, 1996 ISBN 0-256-14638-1.
 2. Chou R.K.: Size Effect, January Effect, and Capital Gain Taxes. PACAP/FMA Conference, Melbourne 2000, Australia.
 3. Filip M.: Pondilni efekt - existuje na praske burze? "Financial Review" 1998, No. 9.
 4. Fuller R.J., Farrell J.L.: Modern Investments and Securities Analysis. McGraw-Hill 1987, ISBN 0-07-100422-X.
 5. Gibbons M.R., Hess P: Day of the Week Effects and Asset Returns, "Journal of Business" 1981, Octobcer
 6. Gutelkin M.N., Gutelkin B.V.: Stock Market Seasonality: International Evidence. "Journal of Financial Economies" 1983, December
 7. Haugen R.A.: Modern Imestment Theory. Prentice Hall, Englewood CUffs 1993, ISBN 0-13-594334-5
 8. Haugen R.A.: The New Finance: The Case Against Efficient Markets. Prentice Hall 1999.
 9. Keim D.B.: Size Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence. "Journal of Financial Economies" 1983.
 10. Levy H.: Introduction to Investments. South-Western College PubUshing, Cincinnati, Ohio 1996, ISBN 0-538-85998-9.
 11. Rozeff M.S., Kinney W.R.: Capital Market Seasonality: Case of Stock Returns. "Journal of Financial Economies" 1976.
 12. Sears R.S., Trennepohl, G.L.: Imestment Management. The Dryden Press, Orlando, Florida 1993 ISBN 0-03-098953-1.
 13. Simek J.: Testovdni vyskytu yybranych anomalii na kapitdlovych trzich v tR, Nimecku, Yelke Britanii a Japonsku. Diplomova prace, 2004.
 14. Yeseld J.: Analyzy trhu cennych papiru -1. dii. YŚE Praha 1999, ISBN 80-7079-563-8.
 15. Yesela J.: Burzy a burzovni obchody - vychozi texty ke studiu. Oeconomica, Praha 2005, ISBN 80-245-0939-3.
 16. Yesela J.: lnvestovdni na kapitdlovych trzich. ASPI Wolters Kluwer, Praha 2007, ISBN 978-80-7357-297-6.
 17. Zednik J.: Mo*nosti powili deterministickych a stochastickych modelii ekonomickych easovych 0ad pro testovdniefektimosti akcioveho trhu V ER. Diplomoa prace, 2003.
 18. www.akcie.cz,www.damodaran.comwww.ncu.edu.tw,www.pse.cz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu