BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Jolanta
Tytuł
Przedmiot i metodologia rozprawy doktorskiej pt. "Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości"
The Subject and Methodology of Ph.D. Dissertation "The Role of EU Specialised Agencies in the Field of Justice and Home Affairs"
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 2, s. 27-45
Słowa kluczowe
Agencje UE, Wymiar sprawiedliwości, Bezpieczeństwo
EU Agencies, Judiciary, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki, zakresu badań oraz metodologii rozprawy doktorskiej pt. "Rola wyspecjalizowanych agencji Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości", przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. K.A. Wojtaszczyka i obronionej przez autorkę na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w lipcu 2012 r. W artykule zdefiniowany zostaje problem badawczy, a także wskazane przesłanki wyboru tematu dysertacji. Autorka wykazuje, iż przedmiot omawianej rozprawy ma charakter politologiczny, wskazując jednocześnie wpływ rezultatów projektu na rozwój dyscypliny. W artykule zaprezentowany zostaje zarys problematyki badawczej, cel pracy, zakres badań, ograniczniki analizy, aktualny stan wiedzy na badany temat, pytania badawcze sformułowane przez autorkę w poszczególnych rozdziałach, hipoteza pracy oraz zastosowana metodologia. W ostatniej części artykułu wypunktowane zostają wnioski badawcze, a także rekomendacje odnoszące się do dalszych badań w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the research topic, scope and methodology of Ph.D. thesis entitled "The role of EU specialised agencies in the field of justice and home affairs", successfully defended by the author under the academic supervision of Professor K. A. Wojtaszczyk at the Faculty of Journalism and Political Science (University of Warsaw) in July 2012. The article defines the research problem and shows the main motives that have led the author to investigate "The role of EU specialized agencies in the field of justice and home affairs". The author proves the political character of the topic and shows how project results can influence the discipline of political science. The article presents a broad outline of the thesis, purposes, scope and limitations of the study, actual knowledge on the subject, research questions (addressed in each chapter), hypothesis and scientific methodology. The last part of the article contains dissertation conclusions and recommendations for a further research. The article confirms scientific character and credibility of the final results of Ph.D. dissertation "The role of EU specialised agencies in the field of justice and home affairs". It can be an inspiration and useful instruction for doctoral students who are about to start their dissertation research projects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Edeberg M., Trondal J., Agencification and Location. Does Agency Site Matter?, "ARENA Working Paper" 2010, no 3.
 2. Ekelund H., The agencification of Europe: explaining the establishment of European Community agencies, 2010.
 3. Groenleer M., The Autonomy of European Union Agencies. A Comparative Study of Institutional Development, Hague 2009.
 4. Gruszczak A., Eurojust - Europejska Współpraca Sądowa, "Prokuratura i Prawo" nr 1/2002.
 5. Gruszczak A., Eurojust i jego miejsce w europejskiej współpracy sądowej, "Państwo i Prawo" 2003, nr 4.
 6. Gruszczak A., III filar Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim [w:] Traktat Nicejski, A. Podraza (red.), Lublin 2001, s. 173-202.
 7. Gruszczak A., Unia Europejska wobec przestępczości, Kraków 2002.
 8. Grzelak A., III filar Unii Europejskiej. Instrumenty prawne, Warszawa 2008.
 9. Grzelak A., Reforma Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości [ w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, J. Barcz (red.), Warszawa 2008, s. 254-285.
 10. Grzelak A., Unia Europejska na drodze do Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, "Zeszyty Centrum Europejskiego Natolin" 2009, nr 37.
 11. Jasiński F., Walka z rasizmem i ksenofobią w Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 12. Jury J., Skiby T., Europol, Warszawa 2005.
 13. Kowalski J., Lamentowicz W., P. Winczorek, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1981.
 14. Levi-Faur D., Regulatory Networks & Regulatory Agencisifation: Toward a Single European Regulatory Space, "Jerusalem Papers on Regulation & Governance" 2010, no. 30.
 15. Majone G., The Agency Model: The Growth of Regulation and Regulatory Institutions in the European Union, http://aei.pitt.edu/786/01/scop97_3_2.pdf, (17.10.2012).
 16. Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Geneza, stan i perspektywy rozwoju, F. Jasiński i K. Smoter (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005.
 17. Ostanta W., Europejski Urząd Policji (Europol): instytucja europejskiego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i wymiaru sprawiedliwości, Poznań 2007.
 18. Safjańskiego T., Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza, główne aspekty działania, perspektywy rozwoju, Warszawa 2009.
 19. Serzysko A., Zmiany w działalności Eurojust, "Prokuratura i Prawo" nr 4/2010.
 20. Szapiro M., The Framework for European Regulatory Agencies: a Balance Between Accountability and Autonomy, The European Consortium for Political Research Conference (Budapest, 8-11.09.2005).
 21. Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Warszawa 2009.
 22. Wawrzyk P., Polityka Unii Europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2007.
 23. Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu