BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dmowski Seweryn (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Historia polityczna państw bloku wschodniego a studia europejskie : uwagi metodologiczno-źródłoznawcze na marginesie tzw. Sprawy 'Radosława'
Political History of the Eastern Bloc and European Studies Source-methodological : reflections on 'Case of Radosław'
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 2, s. 46-63, tab.
Słowa kluczowe
Historia polityczna, Studia europejskie
Political history, European studies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o miejsce i znaczenie badań z zakresu najnowszej historii politycznej państw bloku wschodniego dla rozwoju studiów europejskich jako dyscypliny badań naukowych. Punktem wyjścia rozważań jest koncepcja studiów europejskich sensu largo przedstawiona przez Konstantego A. Wojtaszczyka i Wojciecha Jakubowskiego. Publikacja ma formę refleksji metodologiczno-źródłoznawczej, opartej o pracę doktorską autora, której temat stanowi analiza decyzyjna tzw. "sprawy "Radosława"" w latach 1949-1956. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to analyse the role of research on the Eastern Bloc political history for European Studies as an academic discipline. The main discussed issue is the concept of European Studies sensu largo by Konstanty A. Wojtaszczyk and Wojciech Jakubowski. The article is a general source-methodological reflection on the its author's doctoral thesis on decisional analysis of "Radosław's case" between 1949-1956. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balbus T., Badanie dokumentacji komunistycznego aparatu represji I (UBP, Informacji Wojskowej, Milicji Obywatelskiej). Wybrane aspekty źródłoznawcze, [w:] Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, F. Musiał (red.), Kraków 2006.
 2. Bodnar A., Decyzje polityczne. Elementy teorii, Warszawa 1985; Decyzje polityczne w systemach społecznych, A. Bodnar (red.), Warszawa 1987.
 3. Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008.
 4. Gaddis J.L., Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Kraków 2007.
 5. Gwozdek Z., Akcja "Radosława" w woj. Białostockim, "Rubieże" 1992, nr 2-3, s. 14-35.
 6. Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010, s. 98.
 7. Lenczewski T., Deklaracja płk. Jana Mazurkiewicza - "Radosława" z 8 września 1945 r., "Zeszyty Historyczne" 1993, nr 189, s. 188-196.
 8. Łabuszewski T., Sprawa "Radosława" - w kręgu urojonej konspiracji, [w:] Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944-1989, A. Panecka (red.), Warszawa 2008.
 9. Łastawski K., Historyczny wymiar studiów europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 10. Mazurkiewicz S., Jan Mazurkiewicz - "Radosław", "Sęp", "Zagłoba", Warszawa 1994.
 11. Mazurkiewicz S., Klęska dobrych intencji. Deklaracja "Radosława" i amnestia 1945 r., [w:] Żołnierze Wyklęci 1943-1963. Historia antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w Polsce, dodatek do "Rzeczpospolitej", 2011, z. 3, s. 13-17.
 12. Nadolski M., Metoda historyczna w badaniach europejskich, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 13. Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne, Warszawa-Kraków 2000, s. 13.
 14. Poksiński J., "TUN". Tatar-Utnik-Nowicki, Warszawa 1992.
 15. Rybicki J., Rok 1945, "Zeszyty Historyczne" 1987, nr 82, s. 19-40.
 16. Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984, s. 307-344.
 17. Sielski J.L., Analiza decyzyjna, "Studia Politologiczne" 2004, vol. 8.
 18. Sielski J.L., Pierwotne kategorie aksjologiczne analizy decyzyjnej, Katowice 1997.
 19. Siemiątkowski Z., Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, Warszawa 2009.
 20. Skrzypek A., Mechanizmy uzależnienia. Stosunki polsko-radzieckie 1944-1957, Pułtusk 2002.
 21. Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.
 22. Spałek R., Kierownictwo PZPR i MBP w poszukiwaniu "wroga wewnętrznego". Wokół drogi do procesu Mariana Spychalskiego w latach 1948-1956, [w:] "Zwyczajny resort". Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944-1956, K. Krajewski, T. Łabuszewski (red.), Warszawa 2005.
 23. Wojtaszczyk K., Jakubowski W., Studia europejskie - dyscyplina badań i kierunek kształcenia, [w:] Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski (red.), Warszawa 2010.
 24. Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, K. Opałek (red.), Warszawa 1975, s. 39.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu