BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biskup Przemysław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Stany Zjednoczone Europy Winstona Churchilla, tłumaczenie
Winston S. Churchill's "United States of Europe", Edited and translated from English by Dr Przemysław Biskup
Źródło
Przegląd Europejski, 2012, nr 2, s. 112-144
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Economic and political integration of Europe
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Churchill Winston S.
Abstrakt
Opracowanie prezentuje pełne tłumaczenie eseju pt. Stany Zjednoczone Europy autorstwa Winstona Spencera Churchilla wraz z wprowadzeniem oraz komentarzami. Esej powstał w 1930 r. na potrzeby amerykańskiego tygodnika pt. "The Saturday Evening Post". Dokumentuje on stan debaty nad integracją europejską po obu stronach Atlantyku na przełomie lat 20. i 30. XX w., a także osobiste poglądy brytyjskiego polityka w tym zakresie. W zestawieniu ze znanym przemówieniem Churchilla z Zurychu z 1946 r. esej stanowi świadectwo ciągłości jego koncepcji politycznych. Najważniejsze problemy poruszane w eseju Churchilla to: niewydolność gospodarcza Europy w ramach systemu wersalskiego; problem reparacji wojennych oraz kryzysu gospodarczego; wzrost nastrojów nacjonalistycznych; potrzeba zmiany zasad współpracy pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi; ocena koncepcji integracji: paneuropejskiej, imperialnej (w ramach Imperium Brytyjskiego) oraz w ramach wspólnoty narodów anglojęzycznych (ze szczególnym uwzględnieniem roli Kanady). W eseju przedstawiono również podstawowe założenia koncepcji "trzech kręgów", która stała się znana po II wojnie światowej. (abstrakt oryginalny)

The paper includes the full translation of Winston S. Churchill's essay United States of Europe with the introduction and additional comments. The essay was published in February 1930 in the Boston-based "The Saturday Evening Post" weekly magazine. The text illustrates the state of the late-1920s European and Transatlantic debate on the economic and political integration in Europe, as well as the British politician's personal views at that time. In comparison with the better-known Zurich speech of 1946, the translated text also demonstrates continuity of Churchill's views. The key problems discussed in the Churchill's essay are: economic ineffectiveness of Europe under the Versailles Treaty system; war debts and reparations, economic depression, and rise in nationalism; need for a new arrangement in European-American relations, as well as the Churchill's assessment of different concepts of integration: the Paneuropean, the Imperial, and the Anglo-American one. Also, the essay presents the three circles concept which came into prominence after the Second World War. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. "Coś, co was zadziwi", [w:] Krew, znój, łzy i pot. Sławne mowy, W.S. Churchill, oprac. D. Cannadine, Poznań 2001.
 2. Balcerzak W., Liga Narodów. Z dziejów Ligii Narodów, Warszawa 2010.
 3. Beneš Edvard [w:] The New Encyclopaedia Britannica, t. 2, s. 98-99.
 4. Biskup, Historyczne podłoże federalizmu brytyjskiego, "Studia i Prace" 2004, z. 6, s. 25-51.
 5. Canning, George; [w:] The New Encyclopaedia Britannica, t. 2,.
 6. Churchill W.S., A History of the English-Speaking Peoples, New York 2005, Volume I: The Birth of Britain.
 7. Churchill W.S., Marlborough: His Life and Times, London 1933.
 8. Colville J., The Fringes of Power: Downing Street Diares. Volume One: 1939 - October 1941, London 1986.
 9. Coudenhove-Kalergi R., Naród Europejski, Toruń 1997.
 10. Dalbiac L., Dictionary of Quotations (German), New York 1906, s. 155, http://ia600400.us.archive.org/32/items/dictionaryofquot00dalbuoft/dictionaryofquot00dalbuoft.pdf [25.10.2012].
 11. Darwin J., A Third British Empire? The Dominion Idea in Imperial Politics, [w:] The Oxford History of the British Empire: Volume IV. The Twentieth Century, ed. J.M. Brown, W. Roger Louis, Oxford University Press 1999, s. 64-87.
 12. Dobrzycki W., Historia stosunków międzynarodowych w czasach nowożytnych 1815-1945, Warszawa 1996.
 13. Edvard Beneš, [w:] Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/historie_a_osobnosti_ceske_diplomacie/ministri_a_ministerstvo_v_historii/edvard_benes_120_let_od_narozeni.html [25.10.2012].
 14. Gilbert M., Churchill: A Life. Pimlico, London 2000.
 15. Gilbert M., Winston Churchill: The Wilderness Years. Macmillan, London 1981.
 16. Gorge D.L., The Truth about Reparations and War-Debts. London 1932.
 17. Integracja europejska w dokumentach, S. Parzymies (red.), Warszawa 2008.
 18. Jenkins R., Churchill. Basingstoke-Oxford 2001.
 19. Kamiński M.K., Tebinka J., Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczpospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej, Dokument nr 12, Warszawa 1999.
 20. Kastory A., Churchill. Wrocław 2004.
 21. Kendle J., Federal Britain: A History, London 1997.
 22. King C., Krucjata Churchilla. Brytyjska inwazja na Rosję 1918-1929, Warszawa 2008.
 23. Kisielewski T., Federacja środkowo-europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939-1943, Warszawa 1991.
 24. Knight A., Britain and Latin America, [w:] The Oxford History of the British Empire: Volume III. The Ninetieenth Century, ed. A. Porter, Oxford University Press 1999.
 25. Konarski W., Pragmatycy i idealiści. Rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku, Pułtusk-Warszawa 2001.
 26. Korczyk H., Traktat ogólny o wyrzeczeniu się wojny - Pakt Brianda-Kelloga. Geneza, zawarcie, recepcja, działanie, Warszawa 1993.
 27. Leśniewski M., Miejsce Południowej Afryki w kształtowaniu koncepcji polityki imperialnej Wielkiej Brytanii 1899-1914, Warszawa 2001.
 28. Lord Blake, Nichols C.S. (eds.), The Dictionary of National Bibiography 1971-1980, Oxford 1986.
 29. Mazower M., Dark Continent. Europe's Twentieth Century, London 1998.
 30. Osmańczyk E.J., Encykolepedia Spraw Międzynardowych i ONZ, Warszawa 1974.
 31. Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, Warszawa 1994.
 32. Polus A., Commonwealth na arenie międzynarodowej, Wrocław 2009.
 33. Toye R., Lloyd George and Churchill: Rivals for Greatness, Basingstoke-Oxford 2007.
 34. Wicham Legg L.G., Williams E.T. (eds.), The Dictionary of National Bibliography, Oxford 1959.
 35. Zeman Z., Edvard Beneš. Politický životopis, Maldá Fronta a.s. - divie Knihy, Praha 2009.
 36. Zola E., I accuse!: Letter to the President of the Republic, http://www.marxists.org/archive/zola/1898/jaccuse.htm.
 37. Zola E., J'accuse, http://fr.wikisource.org/wiki/J%E2%80%99accuse [25.10.2012].
 38. Żurawski vel Grajewski R.P., Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938 - maj 1945), Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu