BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gąsior Aleksandra (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Fuzje i przejęcia w Polsce charakterystyka sektorów w latach 2002-2006
Mergers and Acquisitions in Poland by Industry in the Years 2002-2006
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 13, s. 559-567, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fuzje i przejęcia
Mergers and acquisitions
Uwagi
summ.
Abstrakt
W ostatnich latach wykorzystywano proces fuzji i przejęć do zdobycia nowych rynków. W latach 2002-2004 nastąpiła stagnacja, jeżeli chodzi o liczbę transakcji w Polsce. Kolejne lata 2005-2006, to czas dynamicznego wzrostu M&A. W artykule zaprezentowano charakterystykę sektorów, w których przeprowadzono procesy fuzji i przejęć. Badania wykazały, że na przestrzeni lat największy udział procentowy w liczbie transakcji M&A odnotowano w sektorze wytwórczym.(abstrakt oryginalny)

The last years new markets were contested by mergers and acąuisition processes. Number of transaction were fixed and stagnation has appeared in Poland in years 2004-2005.The next period M&A transactions have dynamically increased in Poland during 2005-2006 years. The paper presents characteristic of economy sectors reported processes of mergers and acąuisitions. The research indi-cate that the highest share among all transactions have taken place in industry.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Błędowski R.: Fuzje i przejęcia najważniejsze trendy i największe transakcje. ISl Deal Watch, opracowanie Holon Consultants dodatek do magazynu Harvard Business Review Polska z września:2007 r [w:] http://www.holon.pl/pdf/17_Brief_art_l_d.pdf
  2. Nogalski B., Wróbel P.: Tendencje w rozwoju polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw. W: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania. Red. J. Duraj. Oficyna Wydawnictwa Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydawnictwo Naukowe "NOVUM" sp. z o.o., Płock-Łódź 2006, Część 1.
  3. Piszewski J.: Fuzje i przejęcia w Polsce. MSP Standard.pl - IT dla małych i średnich firm copyright 2008 IDG Poland SA, 31 stycznia 2008 [@:] ww.mspstandard.pl/artykuły/57200/Fuzje.i.przejęcia. W.Polsce.html.
  4. http://lodz.biznespolska.pl/files/reports/ma_survey_poland.pdf
  5. www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2004/ma_survey_2003_country.pdf
  6. http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2006/fuzje_cee_survey_pl.pdf
  7. http://www.pwc.com/pl/pol/ins-sol/publ/2007/cee_ma_raport_krajowy_2007.pdf
  8. www.pwc.coni/pl/M&A_Survey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu