BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słodczyk Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przeobrażenia rynku nieruchomości w polskich metropoliach w okresie 1989-2011 oraz perspektywy jego rozwoju
Transformations of the Real Estate Market in Polish Metropolitan Areas Between 1989 and 2011 and Perspectives of its Development
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 163-174, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Rynek nieruchomości, Obszar metropolitalny
Real estate, Real estate market, Metropolitan area
Abstrakt
Streszczenie: Artykuł dotyczy rynku nieruchomości w metropoliach Polski i czynników na niego wpływających. Celem badań jest określenie elementów wpływających na stan, funkcjonowanie oraz perspektywy rynku nieruchomości w sześciu ośrodkach metropolitalnych: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Porównując materiały statystyczne i raporty banków i firm doradczych wykazano, że rynek nieruchomości zmieniał się pod wpływem czynników zewnętrznych, związanych ze zmianami koniunktury. Zmiany zapoczątkował kryzys na rynku kredytów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych oraz czynniki wewnętrzne związane z sytuacją ekonomiczną Polski i zmianami w przepisach o warunkach uzyskiwania kredytów na zakup mieszkań w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the real estate market in Polish metropolitan areas and the factors that affect it. The purpose of this study is to identify the most important elements affecting the conditions, functioning and perspectives of the real estate market. In the study six metropolitan areas: Warsaw, Łódź, Cracow, Wrocław, Poznań and Tri-City have been presented. The comparison of statistics and annual reports of selected banks and consulting firms have shown that the real estate market changed under the influence of external factors, associated with changes in the world economy and the crisis. The beginning of the changes was a crisis on the mortgage market in the United States and internal factors associated with Polish economic situation connected with the Polish accession to the European Union in 2004 and with amended legislation on the conditions for obtaining loans for the purchase of real estates. (abstract original)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus W., Wpływ metropolii na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (red. Z. Makieła), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2009, t. CXXV.
 2. Dziworska K., Trojanowski T., Kierunki rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, [w:] Strategie inwestowania w nieruchomości, red. K. Dziworska, T. Geurts, P. Lorens, "Biblioteka Urbanisty" t. 11, Warszawa 2007.
 3. Global Real Estate Transparency Index 2012, Jones Lang LaSalle.
 4. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 5. Jałowiecki B.,. Szczepański M.S, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 6. Korenik S., Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich, [w:] Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii, red. S. Korenik, K. Szołek, "Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2004, z. 214.
 7. Korenik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, Wydawnictwo CeDe- Wu, Warszawa 2011.
 8. Kłakowski L., 20 lat Polskiego Rynku Nieruchomości Monitoring za lata 1990-2010, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2011.
 9. Liszewski S. (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 10. Poland Research & Forecast Report mid-year 2012, Raport Colliers International.
 11. Rynek nieruchomości w Polsce, raporty z okresu 2007-2012, BRE Hipoteczny.
 12. Rozwój miast w Polsce, raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Warszawa 2010.
 13. Rynek nieruchomości komercyjnych we Wrocławiu, Raport Cushman & Wakefield, 2012..
 14. Rynek nieruchomości we Wrocławiu, Raport Szybko.pl, Mertohouse i Expander, 2012.
 15. Rynek powierzchni biurowych w Polsce 2012, Raport CBRE.
 16. Soldatos P., La nouvelle genération des villes internationals, Montreal 1987.
 17. Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r., Bank BGŻ, Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych.
 18. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, RCSS, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu