BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Półtorak Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Województwo dolnośląskie w inicjatywie integracji Polski Zachodniej
Lower Silesian Voivodeship in the Western Poland Integration Initiative
Źródło
Biblioteka Regionalisty, 2012, nr 12, s. 175-186, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Strategia integracyjna, Integracja regionalna
Integration strategy, Regional integration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena pozycji województwa dolnośląskiego na tle pozostałych regionów Polski Zachodniej oraz wskazanie potencjalnych szans podniesienia jego konkurencyjności dzięki uczestnictwu w tej inicjatywie. W koncepcji integracji tzw. makroregionu Polski Zachodniej uczestniczą, oprócz dolnośląskiego, województwa lubuskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Jest to inicjatywa typu bottom-up (oddolna), wychodząca z samorządów tych województw. Ma się ona przyczynić do łatwiejszego pozyskiwania pomocy zewnętrznej na realizację wspólnych projektów oraz do zacieśnienia współpracy, a w konsekwencji do podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności makroregionu w wymiarze międzynarodowym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the position of Lower Silesian Voivodeship compared to other regions of western Poland and identify potential opportunities to improve its competitiveness through the participation in this initiative. Apart from Lower Silesia, the concept of western Polish macro- -region involved Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie and Zachodniopomorskie Voivodeships. This initiative is so called bottom-up, emerging from regional self-governed authorities. It is to contribute to the ease of obtaining external assistance for the implementation of joint projects and to strengthen cooperation and consequently to enhance the competitiveness and attractiveness of the macro-region in terms of international dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2010 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM(2010) 2020, wersja ostateczna, Bruksela, 3 marca 2010.
 3. Fedro K., Analiza SWOT zachodniej Polski, publikacja z 21.03.2011, http://lubuskie.pl (13.07.2011).
 4. Kazanecki W., Koncepcja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Zachodniej - stan przygotowań i perspektywy realizacji, prezentacja przygotowana w Dziale Strategii Regionalnej, Wydział Polityki Regionalnej, Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wrocław, maj 2011.
 5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 13 lipca 2010.
 6. Porozumienie w sprawie podjęcia wspólnych prac nad strategią i programem operacyjnym rozwoju Polski Zachodniej, Szczecin, 26 sierpnia 2010.
 7. Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
 8. Rocznik Statystyczny Województw, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.
 9. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, listopad 2006.
 10. Szlachta J., Dziemianowicz W., Nowicka P., przy współpracy Urzędów Marszałkowskich Województw Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego, Założenia Strategii Rozwoju Polski Zachodniej, polskazachodnia2020.pl/ekspertyzy.html (6.11.2012).
 11. Zakrzewska-Półtorak A., Rozwój regionalny w globalizującej się gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 12. Zaleski J., Korf T., Lisowiec G., Raport regionalny: województwo dolnośląskie, Wrocław, kwiecień 2011, polskazachodnia2020.pl/ekspertyzy.html (6.11.2012).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4461
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu