BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przepływy pieniężne dla wszystkich stron finansujących do celów oceny efektywności inwestycji
Free Cash Flow to Firm Used for Investment Appraisal
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 19, s. 427-438, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Przepływy pieniężne, Efektywność inwestycji
Financial investment, Capital market, Cash flows, Efficiency of investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jak pokazują badania praktyki błędne użycie miar dyskontowych wynika przede wszystkim z niedokładności lub wręcz błędów w przygotowaniu danych wejściowych do wyliczeń dyskontowych. Błędy mogą dotyczyć zarówno przyjmowanych założeń dotyczących przyszłości, szacowania parametrów, jak i samego sposobu prowadzenia obliczeń. Jednym z tych obszarów potencjalnych błędów są przepływy pieniężne, które z jednej strony powinny odpowiadać regule spójności z kosztem kapitału stosowanym w dyskontowaniu, a z drugiej strony uwzględniać zasadę przyrostowości projektu inwestycyjnego i efekty uboczne powodowane przez projekt inwestycyjny. Zasady te i wynikające z nich konsekwencje zostały opisane w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

One of the potential area of mistakes and errors in investment appraisal is definition of the cash flow used for the appraisal process. The cash flow in the most commonly used method of investment appraisal utilizing weighted average cost of capital could be defined as free cash flow to firm. Such cash flow should be coherent with the cost of capital used for discounting. It should also be consisted with the incremental characteristic of the investment project and should include all side effects produced by execution of the project in the firm. This issues are carefully analyzed in the paper. (original abstracts)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Budżetowanie kapitałów. Pr. zb. pod red. W. Pluty. PWE, Warszawa 2000.
  2. Drury C, M. Tayles, The Misapplication of Capital Investment Appraisal Techniques. Management Decision. 1997, No. 35/2, s. 86-93.
  3. Jajuga T., T. Słoński, Finanse spółek - długoterminowe decyzje inwestycyjne i finansowe. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1995.
  4. Wiśniewski T.: Wpływ założenia o realizacji przepływów pieniężnych na końcu roku oraz sezonowości przepływów pieniężnych na ocenę efektywności inwestycji, [w:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. Pr. zb. pod red. K. Jajugi, W. Ronki-Chmielowiec, prace naukowe AE we Wrocławiu nr 952, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław 2002, s. 516-523.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu