BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przepływy pieniężne w zarządzaniu kapitałem pracującym
The Cash Flow in Management of the Capital Working
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 541-550, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Przepływy pieniężne, Kapitał własny
Accounting, Cash flows, Ownership capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Zarządzanie kapitałem pracującym wpływa na poziom płynności finansowej w jednostce gospodarczej, gdyż wraz ze wzrostem zaangażowania środków pieniężnych w kapitał odnotowuje się spadek wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez przedsiębiorstwo. Jednocześnie jednak następuje spadek zagrożenia trudnościami finansowymi wynikającymi z braku odpowiedniego poziomu płynności finansowej. Podjęcie odpowiednich decyzji związanych ze zmianami w kapitale pracującym na istotny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Celem artykułu było ukazanie, w jaki sposób zmiany w kapitale pracującym wpływają na przepływy pieniężne przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The management of the capital working influences on the level of financial fluency in the economic unit, because with the growth of the commitment of the funds in the capital notes down one the fall of free cash flow generated through the enterprise. Making suitable decisions connected with changes in the working capital has the essential influence on the financial situation of the enterprise. The aim of the article was the exhibition how the changes in the working capital influence on the cash flow in the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gos W.: Rachunek przepływów pieniężnych a sterowanie płynnością i wypłacalnością. Biuletyn e-rachunkowość, Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu hiperłącze.
  2. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2007.
  3. Trojan E.: Płynność finansowa warunkiem przeżycia, www.superkontakty.zrp.pl
  4. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
  5. Wędzki D.: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu