BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chuchla Antoni Marcin (Urząd Gminy Niebylec)
Tytuł
Dieta radnego rady gminy i sołtysa. Prawo do diety w przypadku zbiegu obu tytułów
Allowance of a Communal Councillor and Village Bailiff. Right to Allowance in the Event of Concurrence of Both Titles
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2012, nr 4(29), s. 5-22, przypisy
Słowa kluczowe
Prawo administracyjne, Wynagrodzenia, Instytucje samorządów terytorialnych, Regulacje prawne
Administrative law, Remuneration, Local government institutions, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego, przysługujące jej zadania realizuje za pośrednictwem swoich organów, którymi są rada gminy, jako organ stanowiący i kontrolny (art. 16) oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta), jako organ wykonawczy (art. 11a). Organami gminy nie są stałe i doraźne komisje rady, komisje gminne oraz inne ciała zbiorowe, działające poza strukturą rady. (fragment tekstu)

In the article the author discusses the problems of allowance of a communal councillor and a village bailiff and the right to allowance in the event of concurrence of both titles. In his conclusions the author arrives to the conclusion that allowance is an essential element in a self-governmental work. It protects councillors and villages bailiffs, thus the most active persons, against loss of their income in relation with their work in organs of a commune. However, from the other side, as compensation of a lost salary expressed in money, it arises emotions and endangers persons entitled to allowance to unhealthy suspicions ans stress. Therefore, establishing explicit and clear principles of payment of allowances and return of travelling costs of an official travel, is so important. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008.
 2. H. Izdebski, Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2010.
 3. J. Tokarski (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980.
 4. B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pkt 11 komentarza do art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, wyd. ABC 2010, LEX nr 8439.
 5. Z. Góral, Prawo pracy o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.
 6. Z. Sypniewski, M. Szewczyk, Status prawnego radnego, Zielona Góra 1999.
 7. J. Korczak, Zasady zwalniania radnego od pracy w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów jednostek samorządu terytorialnego, Wyjaśnienia NZS 2004, nr 5.
 8. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pkt 7 komentarza do art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, wyd. ABC 2010.
 9. G. Jyż, Z. Pławecki, A. Szewc, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, pkt 7 komentarza do art. 25 ustawy o samorządzie gminnym, wyd. ABC 2005, LEX nr 8124.
 10. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2002.
 11. W. Siemiński, P. Sosnowski, M. Tatara, Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu