BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wieczorek Daria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kwaśniewska Dobrawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Właściwości powierzchniowe wybranych surfaktantów betainowych
Surface Properties of Selected Betaine Surfactants
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 244, s. 22-31, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Kosmetyki, Chemia gospodarcza, Substancje powierzchniowo czynne, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe
Cosmetics, Domestic detergents, Surfactants, Commodity science, Industrial commodities
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Amfoteryczne surfaktanty są powszechnie stosowane w produktach chemii gospodarczej i kosmetykach. Są one również szeroko stosowane w produktach higieny osobistej. Poznanie właściwości związków powierzchniowo czynnych determinuje jakość produktów finalnych. Do popularnych i powszechnie używanych amfotenzydów należą m.in kokobetaina i kokohydroksysulfobetaina. Są to łagodne surfaktanty o dobrych właściwościach powierzchniowych. Często są używane w wielu produktach higieny osobistej. Kokobetaina jest stosowana również do produkcji mydeł płynnych, szamponów, płynów do kąpieli, preparatów przeznaczonych do pielęgnacji niemowląt i higieny osobistej, a także w artykułach gospodarstwa domowego. W pracy zaprezentowano podstawowe właściwości powierzchniowe wybranych amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. (abstrakt oryginalny)

Amphoteric surfactants are widely used in cosmetics and household products. They are also widely used in personal care products. The properties of surfactants determine the quality of the final product. Some of the popular and widely used amphoteric surfactanta are cocobetaine and cocohydroksysultaine. These are mild surfactants having good surface properties and are often used in many personal care products. Cocobetaine is also used for the production of liquid soaps, shampoos, bubble baths, cosmetics for babies and personal hygiene products as well as household products. This paper presents some basic surface properties of the amphoteric surface active agents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anonim, 2000, Amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, Kosmetyki Perfumy Chemia Gospodarcza, vol. 12, s. 469-473.
 2. Arct, J., 2000, Skład i zasady komponowania szamponów, Wiadomości PTK, vol. 3, 1.
 3. Danov, K.D., Kralchevska, S.D., Kralchevsky, P.A., Ananthapadmanabhan, K.P., Lips, A., 2004, Mixed Solutions of Anionic and Zwitterionic Surfactant(betaine): Surface Tension Isotherms, Adsorption and Relaxation Kinetics, Langmuir, vol. 20, s. 5445-5453.
 4. Dooms-Goossens, A., Blocked, I.,1996,b Allergic Contact Dermatitis and Photoallergy Contact Dermatitis Due to Soaps and Detergent, Clinics in Dermatology, no. 14, s. 67-76.
 5. Herrwerth, S., Leidreiter, H., Wenk, H., Farwick, M., Ulrich-Brehm, I., Gruning, G., 2008, Highly Concentrated Cocamidopropyl Betaine - the Latest Developments for Improved Sustainability and Enhanced Skin Care, Tenside Surfactants Detergents, vol. 45, s. 304-308.
 6. http://truthinaging.com/ingredients/coco-betaine 2009.
 7. Human and Environmental Risk Assessment on Ingredients of Household Cleaning Products, Cocamidopropyl betaine (CAPB), 2005, Edition 1.0.
 8. Hunting, A.L.L., 2000, Bath and Shower Products in Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th ed., Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers.
 9. Lomax, E.G., 1996, Amphoteric Surfactants, Marcel Dekker, Inc., New York.
 10. Malinka, W., 1999, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław.
 11. McLachlan, A. A., Marangoni, D.G., 2006, Interactions Between Zwitterionic and Conventional Anionie and Cationic Surfactant, Journal Colloid Interface Science, vol. 295, s. 243-248.
 12. Motram, J.F., Lees, C.E., 2000, Hair Shampoos in Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th ed., Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers.
 13. MSDS 2007-Cocoamidopropylbetaine.
 14. Ogonowski, J., Tomaszkiewicz-Potępa, A., 1999, Związki powierzchniowo czynne, WPK, Kraków.
 15. Paradowska, A., Bartkowiak, G., Schroeder, G., 2011, Detergenty w kosmetyce, Kosmetyki - chemia dla ciała, Cursivia.
 16. Przondo, J., 2007, Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom.
 17. Riley, P., 2000, Decorative Cosmetics in Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps, 10th ed., by Hilda Butler, Kluwer Academic Publishers.
 18. Shoaib, A., Fuller, J., 2002, Amphoteric Surfactants for Household and I&I, Household and Personal Products Industry, vol. 4.
 19. Staszak, K., Wieczorek, D., Zieliński, R., 2010, Wetting and Surface Properties of Coco-betaine. Selected Problems of Quality of Cosmetics and Houshold Chemistry Products, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ekploatacji - PIB, Radom, s. 90-97.
 20. Staszak, K., Wieczorek, D., Zieliński, R., 2011, Właściwości powierzchniowe wodnych roztworów kokobetainy. Substancje czynne w kształtowaniu jakości produktów i procesów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 82-94.
 21. Staszak, K., Wieczorek, D., Zieliński, R., 2013, Synthesis and Interfacial Activity of Novel Sulfobetaines in Aqueous Solutions, Tenside Surfactants Detergents, vol. 50, s. 45-51.
 22. Ward, R.S., Davies, J., Hodges, G., Roberts, D.W., 2002, Synthesis of Quaternary Alkylammonium Sulfobetaines, Synthesis, vol. 16, s. 24-31.
 23. Wieczorek, D., Staszak, K., Michocka, K., 2011, Properties of Cocobetaine Aqueous Solutions. Current Trends in Commodity Science: New Technologies and Materials, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 1148-158.
 24. Wilczewska, A.Z., Puzanowska-Tarasiewicz, H., 2007, Podstawy chemii kosmetycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kosmetologii i Ochrony Zdrowia, Białystok.
 25. Wydro, P., Paluch, M., 2005, A Study of the Interaction of Dodecyl Sulfobetaine with Cationic and Anionic Surfactant in Mixed Micelles and Monolayers at the Air/Water Interface, Journal Colloid Interface Science, vol. 286, s. 387-391.
 26. Qi L., Fang, Y., Wang, Z., Ma N., Jaing L., Wang Y., 2008, Synthesis and Physicochemical Investigation of Long Alkylchain Betaine Zwitterionic Surfactant, Journal of Surfactants and Detergents, vol. 1, s. 55-59.
 27. Zieliński, R., 2009, Surfaktanty. Budowa, właściwości, zastosowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu