BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Formalne i czasowe instrumenty polityki bilansowej w zakresie sprawozdania finansowego
Formal and Time Instruments of the Balance Sheet Policy in the Domain of a Financial Statement
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 79-89, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bilansowa, Sprawozdanie finansowe
Balance sheets policy, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Instrumenty formalnej i czasowej polityki bilansowej odgrywają szczególną rolę zakresie sprawozdań finansowych. Mogą one być wykorzystane zarówno przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, jak i ich badaniu i zatwierdzaniu. Zastosowanie |właściwych instrumentów polityki bilansowej zależy od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Instruments of formal and time balance sheet policy play a remarkable role in the ain of financial statements. They may be used while preparing the fmancial statement as well as during their examination and approval. Using appropriate instruments of the balance sheet policy depends on the size and activity type of the entity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Czubakowska: Materialna i formalna polityka bilansowa w polskich firmach, w; Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2002, s. 113.
  2. Kaczmarek M.: Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości. Rozprawy i Studia T. (DCCXCVI) 722, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  3. MSR nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Pol­sce, Warszawa 2007.
  4. MSR nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygo­wanie błędów", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 1.1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Ustawa z 29.09.J994 r. o rachunkowości, DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694, art. 3 ust.l, pkt. 11, z późn.zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu