BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Importance and Valuation of Intangible Fixed Assets in Innovative Activities of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 229-238, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Wycena wartości niematerialnych, Innowacyjność przedsiębiorstw
Accounting, Intangible asset, Valuation of intangible assets, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - wskazanie znaczenia wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz prezentacja ich wariantów wyceny. Metodologia badania - identyfikacja innowacji i wartości niematerialnych i prawnych, analiza ilościowa danych statystycznych i analiza opisowa zaobserwowanych zjawisk. Wynik - wykazanie, że wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i stanowią od 13% do 20% całości nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz ok. 30% nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach usługowych. Oryginalność/Wartość - powiązanie innowacyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem wartości niematerialnych i prawnych, jako elementu aktywów trwałych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication of importance of intangible fixed assets in innovation activity of enterprises and presentation of the way of valuation them. Design/Methodology/Approach - identification of innovation and intangible fixed assets, quantitative analysis of statistics data and descriptive analysis of connections between them. Findings - proving that intangible fixed assets are using in innovation activity of enterprises and they take part from 13% to 20% total expenditures on innovative activity of industrial enterprises and about 30% total expenditures on innovative activity of service enterprises. Originality/Value - connection the innovative activity of enterprises with using the intangible fixed assets, as the part of fixed assets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cieślak M. (2011), Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w: Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), kier. D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011), kier. D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), kier. D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  6. Jasiński A.H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa, za: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005), red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Seria Monografie nr 196, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  8. Szajt M. (2009), Finansowanie działalności B + R w sektorze przedsiębiorstw a poziom ich innowacyjności - analiza statystyczna, w: Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu