BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Tytuł
Odpisy aktualizujące należności w jednostkach sektora finansów publicznych
Deductions Bringing Receivables Up to Date in Public Sector Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 181-186, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Należności, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Regulacje prawne
Receivables, Public sector, Public finance, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nowelizacja zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych objęła zakresem m.in. odpisy aktualizujące należności. Wprowadziła sposób ich księgowania według przepisów ustawy o rachunkowości (z zastrzeżeniami). Artykuł prezentuje zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności według nowych uregulowań. (abstrakt oryginalny)

Accounting principles amendment for public sector units has covered i. a. deductions bringing receivables up to date. It introduces booking methods for this area according to accounting act regulations. This article presents rules for making the deductions according to the new requirements. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, poz. 1020 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 72, poz. 422).
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu