BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowicz-Śwital Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Ewolucja rachunkowości zarządczej i jej rola w przedsiębiorstwach
The Evolution of Management Accounting And its Role in Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 127-139, Tab., bibliogr. poz. 18
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza
Accounting, Management accounting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W skład rocznego sprawozdania finansowego każdej firmy prowadzącej księgi rachunkowe wchodzi również informacja dodatkowa. Jej zadaniem jest uzupełnienie treści zawartych w sprawozdaniach o dane i objaśnienia niezbędne, tak aby sprawozdanie finansowe było przydatne i zrozumiałe dla jego odbiorców. Podstawową cechą sprawozdań finansowych jest rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i rentowności jednostki. Dane zawarte w informacji dodatkowej stanowią na tyle ważne źródło informacji tworzących podstawę do analizy sprawozdań finansowych, że ich dołączanie do sprawozdań jest obowiązkowe w świetle zarówno standardów światowych, jak i polskich uregulowań ustawowych.(fragment tekstu)

In composition year's financial reports contains additional infiarmation. Assignment is supplement of content contained in reports for given and explanations important, so that financial report was useful and intelligible for receivers. In article in synthetic seizure one introduced rangę of additional information to reports prepared in accordance with International Accounting Standards Board.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H.: Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 2. IFAC Statement on International Management Accounting. FM AC 1986.
 3. Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy - wyzwania dla polskich przedsiębiorstw. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
 4. Jaruga A.: Kierunki zmian w nauczaniu rachunkowości zarządczej. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 50. Warszawa 1999.
 5. Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowanie. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 6. Jarugowa A.: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. SKwP, ZG COSZ, Warszawa 2002.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. ODDK, Gdańsk2002.
 8. Jarugowa A., Nowak W., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. ODDK, Gdańsk 1997.
 9. Management Accounting Concepts. IFAC, Financial and Management Accounting Committee (FMAC) 1996, 1998.
 10. Marecki K.: Rachunkowość menedżerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2002.
 11. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
 12. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Red. I. Sobańska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 13. Rachunkowość zarządcza. Red. T. Kiziukiewicz. Expert, Wrocław 1996.
 14. Rachunkowość zarządcza - teoria i praktyka. Red. T. Kiziukiewicz. Zakład Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 1999.
 15. Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa 1998.
 16. Smith M.: Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej. FRRwP, Warszawa 1998.
 17. Świderska G.K.: Rola rachunkowości w procesie podejmowania decyzji. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 1999, nr 10.
 18. Zarządcze aspekty rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu