BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Odzwierciedlenie ryzyka w sprawozdaniach , finansowych sporządzanych według międzynarodowych regulacji rachunkowości
Risk Reflection in Financial Statements Prepared in Accordance with International Accounting Regulations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 141-154, Tab., bibliogr. poz. 19
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Ryzyko, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Risk, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W wielu współczesnych definicjach rachunkowości, szczególnie tych, które pochodzą z obszaru anglojęzycznego, podkreśla się fakt, że tworzy ona informacje, które służą do podejmowania decyzji'. Ten decyzyjny aspekt rachunkowości wiąże się z zadaniem generowania informacji użytecznych, przede wszystkim w formie sprawozdań finansowych. Bliższa analiza celów sprawozdawczości finansowej została przedstawiona między innymi w założeniach koncepcyjnych do amerykańskich standardów rachunkowości finansowej.(fragment tekstu)

Financial statements are a rich source of information about company risks. But only in few cases this information is shown explicitly. Most of risks could only be known through a detailed analysis of financial statements. The article deals with those rare cases when information about company risk is openly presented. Risks of financial statements could be classified as risk of generał reporting model implied by accounting regulations, risk of application of accounting regulation in a particular company, (risk of entity reflected in financial statement, e. g. risk of bankruptcy, insolvency etc. Explicit information about risk concems subjective judgments and key assump- tions that management has made to implement generał reporting model. Risk information describes also selected risks of company, i.e. financial risks (risks of financial Instru- ments) and risks of contingency events. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Collins D.W., Hribar R: Earnings-based and accrual-based market anomalies: one effect or rwo? "Journal of Accounting and Economics" 2000, 29.
 2. Fields T.D., Lys T.Z., Yincent L.: Empirical research on accounting choice. "Journal of Accounting and Economics" 2001,31.
 3. Giannettia A., Clark J.M., Anderson R.I.: Model risk and option hedging. "The Quarterly Review of Economics and Finance" 2004,44.
 4. Hass-Symotiuk M., Mućko R: Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Red. B. Micheredy. Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 5. Helin A.: Ustawa o rachunkowości wraz z komentarzem. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 6. Hendriksen E.A., Breda M.F. van: Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Matulich S., Heitger L.E.: Financial Accounting. McGraw-Hill Book Company, 1985.
 8. Meigs W.B., Meigs R.F.: Financial Accounting. McGraw-Hill Book Company, 1986.
 9. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2004.
 10. International Accounting Standards Board/Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 11. Mućko P.: Prospektywna wycena aktywów w międzynarodowych regulacjach rachunkowości. W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Red. T. Kiziukiewicz. Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego/Katedra Rachunkowości Akademii Rolniczej, Szczecin 2005.
 12. Mućko R: Ryzyko modeli wyceny instrumentów finansowych. W: Gospodarka i społeczeństwo - problemy ekonomiczne, socjologiczne, filozoficzne. Red. C. Sułkowski. ZAPOL, Szczecin 2000.
 13. Nahotko S.: Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej. TNOiK, Bydgoszcz 1997.
 14. No surprises. The case for better risk reporting. Institute of Chartered Accountants in England and Wales, 1999.
 15. Statements of Financial Accounting Concepts 2002/2003 Edition. Accounting Standards as of June 1, 2002, John Wiley & Sons, Inc, New York 2002.
 16. Surdykowska S.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 1999.
 17. Takatera S., Sawabe N.: Time andspace in income accounting. "Accounting, Organizations and Society" 2000, 25.
 18. Tarczyński W., Zwolankowski M.: Inżynieria finansowa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2002, nr 76, poz. 694, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu