BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Powiązania MSR 41 Rolnictwo z innymi standardami rachunkowości
The Connections Between IAS 41 Agriculture and other International Accounting Standards
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 187-195, tab., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rolnictwo, Rachunkowość
International Accounting Standards (IAS), Agriculture, Accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
MSR 41 Rolnictwo należy do nielicznych standardów rachunkowości adresowa­nych (skierowanych) do podmiotów gospodarczych z określonego sektora. Standard ten reguluje wyłącznie problemy specyficzne dla rolnictwa, natomiast pozostałe kwestie związane z rachunkowością przedsiębiorstw rolniczych podlegają regulacjom innych standardów. Problemy styku MSR 41 z innymi standardami rachunkowości są przed­stawione w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

IAS 41 Agriculture is one of the few accounting standards which are orientated at economic entities irom a particular sector. This standard regulates only the issues specific to agriculture, while the rest of accounting matters of agricultural companies is covered by other standards. This paper presents the problems which appear in the connection between IAS 41 and other accounting standards. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Ustawa o rachunkowości a MSR - analiza porównawcza, red. J. Gierusz. ODDK, Gdańsk 2002.
  2. Frendzel M.: MSR 41 Rolnictwo, w: MSSF a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, red. A. Jaruga. SKwP, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, SKwP, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu