BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi
The Part of Cash Flow Statements in Managing of Small Economic Units
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 195-203, Tab., bibliogr. poz. 5
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Przepływy pieniężne
Accounting, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Sporządzane przez jednostki gospodarcze sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzenia przez wszystkie jednostki gospodarcze podporządkowane jej przepisom pierwszych trzech elementów sprawozdania. Dwa kolejne są sporządzane przez jednostki, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu. Według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach powierniczych, inwestycyjnych, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacjach funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz spółki akcyjne. (fragment tekstu)

The cash flow is a very important part of financial statement, which is prepared by smali midlle-sized companies, but it is not obligatory. This report helps better to manage of firms, assistes making decisions of management. The article shows the importance of this annual statement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Gos W.: Przepływy pieniężne w systemie rachimkowości. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
  2. Gos W.: Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości. Difin, Warszawa 2004.
  3. Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą według ustawy o rachunkowości i wytycznych ministra finansów. Ekspert, Wrocław 1995.
  4. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2005.
  5. Śnieżek E.: Przepływy pieniężne ex post i ex ante. Fundacja Rozwoju Racliunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu