BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Andruczuk Barbara
Tytuł
Preferencyjne metody kalkulacji budżetu projektu długoterminowego w korporacji międzynarodowej
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 9-15, Rys., tab., bibliogr. poz. 7
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, International Financial Reporting Standard
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W organizacjach gospodarczych stosujących metody zarządzania przez projekty kalkulacja budżetu projektu stwarza podstawy budowania budżetu całej organizacji. Wpływa jednocześnie na podjęcie świadomej decyzji, do jakiego zmuszone są organizacje gospodarcze w silnie konkurencyjnej gospodarce oraz w znacznej mierze stymuluje wybór w zaangażowanie się w określoną działalność lub przedsięwzięcie. Zatem prawidłowe -i,'przygotowanie budżetu projektu i jego realizacja, a także określenie prawdopodobnego przyszłego ryzyka stwarzają przesłanki stabilnego wyniku finansowego korporacji. Stąd też projekt długoterminowy z uwagi na jego złożoność i okres realizacji stanowi podstawą do - planowania budżetu i jest źródłem niezbędnych informacji do planowania na poziomie - organizacji. (abstrakt oryginalny)

Budget calculations in intemational organizations using project management method created basie to built organization budget This influence simultaneously to take aware decision which intemational organizations forced in competitrve world and committed venture as well. Long term project is dęfine according to the MS U and also should be describe in the organization accounting policy. Preparation and realization long term project budget in proper way and describe probability futurę risk created circumstances for constants financial results. The prefer long term project budgeting method such as fixed cost method, fuli calculation costs or dynamie calculation cost method ensured the optimal firumcial project and organization resuU. The long term project because of its complexity and realization period determinate the basie for budget planning and there is the source of needed information for planning on organization level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Chong Y. Y, Bron E.M., Zarządzanie ryzykiem projektu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001 s. 108-111.
  2. Krawczyk W., Bek-Gaik B., Łada-Cieślak M., Budżetowanie działalności przedsiębiorstw. Agencja Wydawniczo-poligraficzna, Kraków 2001., s. 2.
  3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2000, MSR 11,5.201-203.
  4. Nowak E, Rachunkowość zarządcza. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
  5. Pietras P., Szmit M., Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki. Oficyna Księgarsko-Wydawnicza, Horyzont, Łódź 2003, s. 10-13,151-153.
  6. William R., Duncan A., A guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, North Carolina 1996, roz. 5.3.2., 5.3.3.
  7. Wysocki R., MacGary R., Effective Project Management, Traditional Adapth/e Extreme, Yiley Publishing Inc., Indianąwlis 2003, s. 75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu