BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bek-Gaik Bogusława (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zbilansowana karta dokonań i jej rola w controlingowym zarządzaniu jednostką gospodarczą
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 17-27, Rys., tab., bibliogr. poz. 18
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Controlling
Accounting, Controlling
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Problematyka instrumentów controllingu jest szeroko omawiana w literaturze przedmiotu. Najważniejsze w ostatnim czasie staje się wykorzystanie instrumentów pozwalających mierzyć w sposób kompleksowy efektywność działalności jednostki. Niewątpliwie instrumentem takim jest Zbilansowana Karta Dokonań. BSC zaliczana do instrumentów controlingu strategicznego stalą się narzędziem do pomiaru efektywności funkcjonowania firmy oraz metodą zarządzania jednostką gospodarczą. W czterech najważniejszych dla niej perspektywach - perspektywie klienta, finansowej, procesów wewnętrznych, innowacji i uczenia się. Wdrożenie BSC i Jej prawidłowe funkcjonowanie wymaga zintegrowania jej z innymi narzędziami controlingu, a przede wszystkim budżetowania i motywowania. Kartę z pewnością można uznać za narzędzie wspomagające procesy budżetowania w jednostkach właściwie można stwierdzić, że dobrze przygotowana karta jest warunkiem efektywnego systemu budżetowania i funkcjonowania całego systemu controlingu. W artykule omówiono funkcje i rolę BSC w controlingowym zarządzaniu jednostką gospodarczą. (abstrakt oryginalny)

Many things were told about the instruments of controlling. Lately the most important of them, is using instruments which lei us measure the effectiveness of unit activity. One of them is BSC. BSC is one ofthe strategie instruments of controlling and tool of efficiency in working corpo-rate and the method of unit management. It is established in four main perspectives - connected with client, finance, inside process, innovation and leaming. Using BSC and correctfunctioning depend on different controlling tools, especially budgeting and system of motivation. The card in use is a proper condition of effectiye budget system and jitnctioning of all system. The article presents functions aruJ rules ofBSC in controlling management of the unit (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W., Instrumentarium controllingu, [w.] Materiały konferencyjne. Rachunkowość a controlling. Sprawozdawczość i ocerui ośrodków odpowiedzialności. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000,
 2. Brzozowski A., Czy możliwe jest wdrożenie Balanced Scorecard w tydzień? [w] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2004, nr 11
 3. Cyfert S., Muszyńska R., Bariery w implementacji systemu Strategicznej Karty Wyników [w] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2004, nr 2
 4. Fazlagić A., Praktyczne aspekty tworzenia Balanced Scorecard w polskich przedsiębiorstwach [w] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2005, nr 10
 5. Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategie, etyka, Difin, Warszawa 2004
 6. Gryciuk W., Zaręba J., Polski rynek informtyczny w 2005 r. [w] "Teleinfo 500", raport 2006
 7. Jabłoński M., Jabłoński A., Kluczowe czynniki sukcesu w Balanced Scorecard [w] Controlling i Rachunkowość zarządcza" 2004
 8. Kapłan R., Norton D., Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 9. Nowak E., Controlling w przedsiębiorstwie, ODiDK, Gdańsk 2003
 10. Pietrzak M., Opracowanie koncepcji biznesowej Balanced Scorecard - mapa strategii [w] Controlling, 2006, nr 2
 11. Pietrzak M., Wdrożenie Balanced Scorecard - czy korzystać z usług zewnętrznego konsultanta [w] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2005, nr 2
 12. Radzikowski W., Wierzbiński: Controling J., Koncepcje. Metody. Zastosowania. Toruń, Toruńska Szkoła Zarządzania 1999
 13. Redakcja: G. K. Świderska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II, Difin, Warszawa 2002, Rozdział 13
 14. Stańczyk M., Zarządzanie małą firmą a Zrównoważona Karta Wyników [w] "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", 2004, nr 7
 15. Thompson A. A., Strickłand A. J., Strategie Management Concepts and Cases, R. D. Irwin, Homewood, HI., Boston 1996
 16. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie miądzyrutrodowym. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004
 17. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne s. 441
 18. Yolhnuth H. J., ContioUing. Instrumenty od A do Z, Warszawa, Agencja Wydawnicza PLACET, 1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu